Najaarslezing: historische hoeves in Vlaams-Brabant

zaterdag, 8 december, 2018 -
10:00 tot 14:15

Verleden en toekomst van boerderijgebouwen

Tijdens deze najaarslezing komen de evoluties in bouwkundige vormgeving en landschappelijke inplanting van historische hoeves sinds de 16de eeuw aan bod. De dynamiek van hoevebouw getuigt immers van bredere processen op sociaal, economisch, landbouwtechnisch en architecturaal vlak. Bij de restauratie en herbestemming van hoeves komen heel wat uitdagingen kijken. Welke rol spelen erfgoedwaarden en historische kennis bij architecturale en ruimtelijke ingrepen om historische hoevestructuren aan nieuwe functies aan te passen? En hoe past dit in het huidige beleid rond plattelandsontwikkeling?  Historici, geografen, heemkundigen en eigenaars laten je kennismaken met de theorie en praktijk van de studie en het beheer van historische boerderijgebouwen. 


Op deze najaarslezing laten historici, geografen, heemkundigen en eigenaars je kennismaken met de theorie en praktijk van de studie en het beheer van historische boerderijgebouwen.
 

Programma

10u: onthaal met koffie en thee

10.15u: welkomstwoord

10.30u: recent boerderijonderzoek in Noord-Brabant 

11.20u: fier op de hoeve van hier. Bronnen voor onderzoek en documentatie van historische hoeves

11.40u: de hoeve van Baerdeghem in Zemst

12u: broodjeslunch met inzage van de collecties van het documentatiecentrum en rijksarchief

13u: uiteenlopende herbestemmingen van Lubbeekse hoeves.

  • Het Goorbroekhof: van een hoeve in verval naar een woonerf in een oud boerenlandschap
  • Hoeve Van der Elst, heden B&B Craywinckelhof 

13.40u: van boerenerf naar woonerf - cohousing als vanzelfsprekende etappe in de historiek van het Pachthof van Hertoginnedal

14u: aanwenden van historische hoeves in hedendaagse landbouwactiviteiten 

14.20u: slotbeschouwing: recente tendensen in het hergebruik van hoeves 


Praktisch

De lezing vindt plaats in het Villerscollege. Adres: Vaartstraat 24, 3000 Leuven


Inschrijven

Deelnemen is gratis, inschrijven is verplicht (de plaatsen zijn beperkt).

Schrijf je in voor 3 december door een mailtje te sturen naar documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be