Najaarslezing: van valleilandschap tot groene stroom

zaterdag, 7 december, 2019 -
10:00 tot 15:00

Vanuit diverse invalshoeken wordt de historische dynamiek van rivieren en beken, met aandacht voor menselijke activiteiten die een impact hadden op deze landschappen belicht. In een eerste luik wordt een geografisch kade over de ontwikkeling van riviervalleien, een historisch overzicht van waterbeheer en -benutting, en een inzicht in relevant bronnenmateriaal aangereikt. In een tweede luik wordt dieper ingegaan op enkele gevalstudies van onderzoek, publieksdeling en landschapsontwikkeling. Zo kom je meer te weten over het beheer van de Demer als waterweg in het ancien régime, over de ontsluiting van kennis over het Kampenhoutse bekenlandschap en over het restauratie-energieproject van een beschermde watermolen. 

Programma

  • 10u: onthaal met koffie en thee
  • 10.15u: welkomstwoord 
  • 10.20u: Het rivierlandschap in verandering: langetermijn dynamiek van rivieren en valleigebieden in het Dijle- en Demerbekken - Gert Verstraeten (KU Leuven)
  • 11u: Onderzoek naar waterlopen en hun beheer. Wat vind ik in het archief? - Jan De Cock (Heemkundig Genootschap "van Witthem" Beersel) en Danielle Caluwé (DIMA - BOSA/Algemeen Rijksarchief)
  • 11.40u: Op zoek naar Den Libren Loop: rivierbeheer en traditionele landbouwsystemen in Vlaanderen voor 1900 - Tim Soens (Universiteit Antwerpen)
  • 12.30u: Broodjeslunch
  • 13.30u: Rivierbeheer tijdens het ancien régime: de Demeradministratie in de 17de en 18de-eeuw - Johan Breugelmans (Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde)
  • 14u: De herontdekking van onze beken - Hubert Gulinck (Heemkring Campenholt)
  • 14.30u: Casus Oyenbrugmolen - Erik Van Hemelrijck (Vereniging Oyenbrugmolen)


Praktisch

De najaarslezing vindt plaats op zaterdag 7 december in het Villerscollege. Adres: Vaartstraat 24, 3000 Leuven. 


Inschrijven 

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. Inschrijven kan tot maandag 2 december. Inschrijven kan hier.


Meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij de Dienst Erfgoed van de Provincie Vlaams-Brabant via 016 26 74 76 of erfgoed@vlaamsbrabant.be