Ben jij de winnaar van de eerste Wase Erfgoedprijs?

Erfpunt en Erfgoedcel Waasland willen met de Wase Erfgoedprijs de aandacht vestigen op bijzondere erfgoedprojecten over het Wase Erfgoed en de bekendmaking ervan. 


De Wase Erfgoedprijs wordt jaarlijks afwisselend uitgereikt aan een project binnen het cultureel erfgoed en aan een project binnen onroerend erfgoed. Dit jaar ligt de focus op cultureel erfgoed. Wie een gemengd project heeft, dat zowel cultureel als onroerend erfgoed omvat, kan kiezen in welk jaar hij of zij indient.


Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor alles wat door vorige generaties werd tot stand gebracht en dat ook in de een of andere zin waarde, betekenis en belang heeft voor de gemeenschap van vandaag.


Binnen het cultureel erfgoed wordt een opdeling gemaakt tussen roerend cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed. Roerend cultureel erfgoed wordt bewaard in musea, archieven, bibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcentra en dergelijke, die worden beheerd door overheidsinstanties of door uiteenlopende particuliere organisaties of verenigingen. Tot het immaterieel erfgoed behoren minder tastbare dingen zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, stoeten, processies.


Prijs en procedure

De Wase Erfgoedprijs bekroont elk jaar drie laureaten, waarvan één hoofdwinnaar. De laureaten ontvangen elk een bedrag van 500 euro. De winnaar ontvangt een bedrag van 1000 euro, 500 euro als laureaat en 500 euro daarbovenop als winnaarsbonus.


Ingezonden projecten worden door een jury beoordeeld op basis van hun verdienste, hun voorbeeldfunctie, hun vernieuwend karakter en hun maatschappelijke relevantie.


Stuur jouw inzending aan de hand van het ingevulde aanmeldingsformulier voor 30 september om 12u naar erfgoedcel@interwaas.be.
De prijsuitreiking vindt plaats op 30 november.


In bijlage vind je het aanmeldingsformulier.


Download het wedstrijdreglement.