Call for papers Walking with Saints - internationale conferentie in Ronse

Van 24-26 mei organiseert de stad Ronse in samenwerking met KADOC een internationale conferentie 'Walking with saints: protection, devotion and civic identity. The role of the landscape.'

Deze conferentie past in de aanloop naar een dossier voor de erkenning van de Fiertel als immaterieel erfgoed van UNESCO, maar het is vooral de bedoeling om de discussie over het immaterieel erfgoed naar aanleiding van deze conventie open te trekken naar de context waarin dit erfgoed plaatsvindt en wordt doorgegeven. Vandaar de focus op het element "landschap".

Keynote sprekers op het congres zijn:

  • Mevrouw Cécile Duvelle, voormalig directeur immaterieel erfgoed bij UNESCO
  • Prof. Andrew Spicer, Professor vroeg moderne geschiedenis, Oxford Brookes University (UK) 

Call for papers 

Je kan de call for papers onderaan dit bericht downloaden. 

Bijdragen kunnen gaan over volgende thema's:

  • Sacralisering van het landschap: verandering, destructie en weerbaarheid
  • Immaterieel erfgoed: religie en landschap
  • Standvastigheid van het immaterieel erfgoed
  • Immaterieel erfgoed en gemeenschapsvorming: identiteit, assimilatie, integratie
  • Geneesheiligen en hun territoriale context
  • De invloed van processies op het landschap en op het ontstaan van parochie en gemeentegrenzen
  • Processies, pelgrimstochten en de zintuigen
  • Geneesheiligen, magie en assimilatie

Belangrijk: de voertaal van het congres is Engels.

Wanneer je een voorstel indient, denk er dan aan dat je titel maximum 10 woorden mag tellen en het abstract maximum 350 woorden. Daarnaast voeg je ook een korte cv (maximum 100 woorden) toe van de spreker. Al deze documenten moeten in één PDF-bestand doorgestuurd worden naar papers@wws2018.com 

De deadline voor papervoorstellen is 10 december 2017.

Meer informatie over het congres vind je hier