Gezocht: locatie voor pop-up tentoonstelling

De schelde stroom in verandering

Boek: De Schelde - stroom in verandering

In 2015 ging een team van archeologen van de Universiteit Gent en GATE-archeology aan de slag in Waarmaarde-Kerkhove. De aanleiding was de bouw van een nieuwe stuw langs de oevers van de Boven-Schelde. Het doel voor ogen was eenvoudig, maar daarom niet minder uitdagend: het unieke prehistorische landschap, dat eeuwenlang metersdiep bewaard lag onder de rivierklei, documenteren en bestuderen voor de graafmachines van start gingen. 

Nu, ruim twee jaar later, is het terreinwerk afgerond en de resultaten zijn verbluffend. Uitzonderlijke ecologische informatie over een tijdspanne van meer dan 13 000 jaar laat toe het verleden van de Schelde te herschrijven en te bekijken door een andere bril. 

Boek en tentoonstelling vertellen het verhaal van de Scheldevallei doorheen de tijd, van de voorlaatste ijstijd tot en met de middeleeuwen. Aan de hand van de goed bewaarde archeologische en landschappelijke relicten wordt de interactie tussen de mens, vanaf zijn eerste verschijnen, en zijn omgeving in detail beschreven. 

Meer informatie over het boek en hoe je het kan bestellen vind je hier.

POP-UP tentoonstelling

Zeven rijk geïllustreerde infozuilen vertellen het verhaal van de Schelde door de eeuwen heen. Een infozuil behandelt het archeologisch project van Kerkhove-stuw en de metiér van de hedendaagse archeoloog. De andere zes infozuilen vertellen net als het boek het verhaal van de schelde in zes etappes gaande van de voorlaatste ijstijd tot en met de middeleeuwen. 

De tentoonstelling is bedoeld voor zowel de korte passant als de bezoeker die het volledige verhaal wil meepikken. Opstellen kan in musea of archief, maar evengoed in meer publieke plekken met veel passage (bibliotheken, onthaalpunten,...) 

Praktisch

De zeven zuilen bestaan telkens uit drie panelen van 75 cm breed en 200 cm hoog. De panelen worden eenvoudig aan elkaar bevestigd door colsonbandjes. De panelen kunnen flexibel opgesteld worden, aangepast aan de lokale situatie. Indien beperkte ruimte voorhanden is, kan er gekozen worden voor een beperkte opstelling. 

De tentoonstelling wordt geleverd, op- en afgebouwd. In minder dan twee uur tijd kan de tentoonstelling uitgeladen en gemonteerd worden. Idealiter blijft de tentoonstelling twee weken staan. 

Meer informatie over de tentoonstelling vind je in de brochure in bijlage.