Is het nu vrijetijdswerk of vrijwilligerswerk? De verschillen

Vrijetijdswerk: een hip begrip voor wat vroeger bekend stond als semi-agoraal werk. Aangezien de communicatie in de pers over dit onderwerp niet altijd even helder is geweest, scheppen wij voor jou graag wat duidelijkheid over dit statuut. 


Met de invoering van vrijetijdswerk zet de overheid een systeem op om de reeds bestaande activiteiten die niet echt op de arbeidsmarkt noch binnen het vrijwilligerswerk thuishoorden te regulariseren. In tegenstelling tot het vrijwilligerswerk kan niet iedereen aan vrijetijdswerk doen. De vrijetijdswerker zal een tewerkstelling van ten minste 4/5e of pensioen moeten bewijzen. Daarnaast zal hij/zij een beperkte bezoldiging ontvangen voor het geleverde werk. Dit in tegenstelling tot de vrijwilliger die geen direct financieel voordeel heeft behalve een eventuele terugbetaling van gemaakte (al dan niet bewezen) kosten. 


De voorgestelde lijst van activiteiten die mogelijk binnenkort tot het vrijetijdswerk behoren vind je hier. In de (onroerend) erfgoedsector zou het mogelijk gaan over:

  • Gidsen of publieksbegeleiders
  • Administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of praktische organisatie van activiteiten 
  • Het beheer, onderhoud en het openstellen voor het grote publiek
  • Opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties
  • Verstrekken van opleidingen, lezingen en presentaties. 

Meer informatie over de verschillen tussen vrijetijdswerk en vrijwilligerswerk vind je hier.

We volgen het thema op de voet en houden jullie graag mee op de hoogte via onze communicatiekanalen.