Out of the box op Open Monumentendag

Herita_StefanDewickere

Virginie Michils van Stad Oostende en Hans Dewitte van Klein Verhaal vzw vertelden op het Open Monumentencongres over hoe zij van Open Monumentendag in Oostende een topdag maakten. Zij bundelden hun krachten en bedachten een uniek concept voor Open Monumentendag.

Bij de jongste twee Open Monumentendagen heeft men het in Oostende anders aangepakt: de focus ligt niet op gebouwen, maar op assen en pleinen die de (huidige) stad gestalte geven en waar (historische) verhalen mee verbonden zijn. Die nieuwe focus op de publieke ruimte betekent meteen ook dat je uit de sector breekt en er andere stakeholders bij betrekt: buurtbewoners, cultuurhuizen, zorg en welzijn, sociaal-artistieke initiatieven… Dat zorgt voor veel nieuwe energie, ideeën en nieuwe perspectieven. En dat creëert dan weer nieuwe samenwerkingsverbanden.

Het betekent ook dat Open Monumentendag mensen triggert om zelf te gaan nadenken over de huidige publieke ruimte. Daar hoort soms bij dat je 'ongehoorzaam' bent om zo beleidsmakers op originele ideeën te brengen. De stad is van iedereen…

Let wel: aan de slag gaan met de publieke ruimte vergt veel tijd en energie (mensen persoonlijk uitnodigen, dingen opvolgen, aandringen…

Michils en Dewitte over hun concept: "Je hoort altijd: ‘Vroeger kenden we mekaar allemaal.’ Met onze focus op de publieke ruimte ontstond er een project dat zich hierop inspireert, bijvoorbeeld door bankjes buiten te zetten."

Open Monumentencongres

Meer informatie over de sprekers en inhoud van het Open Monumentencongres 2017 vind je hier.