Werken aan impact: shopatainment

De impactdoelstelling shopatainment focust op de mate waarin het evenement als een economische stimulans voor de lokale handel ervaren wordt.