Gezocht: zelfstandige uitbater Fort Napoleon, Oostende

Fort Napoleon © Jan Crab
Fort Napoleon © Jan Crab
Fort Napoleon © Jan Crab

Over Fort Napoleon

Het Fort Napoleon in Oostende is een indrukwekkend fort met een opmerkelijke geschiedenis. In opdracht van Napoleon Bonaparte werd het fort gebouwd ter verdediging tegen aanvallen uit het westen van 1811 tot 1814. Tijdens de twee wereldoorlogen deed het fort dienst als artilleriekwartier voor de Duitse bezetter. Het Fort Napoleon werd als monument beschermd bij koninklijk besluit van 6 juli 1976. Datzelfde besluit beschermt ook de omgeving van het fort als cultuurhistorisch landschap.


Na een intensieve restauratie en herinrichting opende het Fort Napoleon vanaf april 2000 opnieuw zijn deuren voor het brede publiek en trok het jaarlijks duizenden bezoekers aan. Vandaag vraagt het fort een opfrisbeurt en een nieuwe boost qua beleving.


Over erfpachter Herita vzw

Herita vzw is erfpachthouder van dit topmonument en finaliseert hiervoor nog voor de zomer haar beheersplan open erfgoed. Na de zomer start Herita vzw met de geplande beheers- en comfortwerken die het fort vanaf de lente 2019 sterker op de kaart van de oosteroever zullen zetten als open erfgoedmonument.


Wat moet je als exploitant doen?

De exploitant die de uitbating van het fort krijgt toegewezen, zal met ontsluiting, onderhoud, beheer en openstelling gestalte geven aan drie basisactiviteiten voor de werking van het Fort Napoleon:

  • een laagdrempelig cultuurhistorisch bezoek faciliteren voor verscheidene doelgroepen
  • educatieve en cultuur-toeristische manifestaties organiseren
  • ondersteunende commerciële diensten, zoals bvb. horeca, aanbieden.


Herita vzw wil nu al een exploitant aanstellen, zodat deze mee kan participeren aan de uitdagende plannen en de creatieve herinrichting van het fort.

Herita zoekt een creatief exploitant die op een inventieve manier het unieke bakstenen fort nieuw leven inblaast.


Wat biedt Herita aan?

  • Het exclusief recht tot uitbating van het Fort Napoleon (exclusief panoramisch dak)
  • Een contract tot 29/08/2026 (duur erfpacht), met mogelijkheid tot verlenging
  • Eventuele inspraak in de inrichtingsplannen


Stel je kandidaat

Via  beheer@herita.be kan je na storting van € 200 aan Herita vzw op rekeningnummer BE94 4263 1743 6114 een biedboek bestellen met o.a. de exploitatievoorwaarden, het inschrijvingsformulier en de toewijzingscriteria. Ook de plannen en een gedetailleerde beschrijving van de voorzieningen, kan je vinden in dit opgemaakt biedboek.


Het inschrijvingsformulier, ten laatste op 7 juni 2018, samen met een:

  • Uitgebreid curriculum vitae met een getuigschrift van goed zedelijk gedrag (max. 1 maand oud)
  • Toelichting/motivatie
  • Ondernemingsplan
  • Bod van exploitatievergoeding (exclusief BTW)


Per aangetekende zending te sturen naar Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, t.a.v.: Mevr. Els Derycke.