Word vrijwilliger


Voel je je aangesproken door het werk van Herita? Wil je meer betrokken zijn bij je erfgoed? Ga dan over tot actie! Geef je op als vrijwilliger en werk mee in een inspirerende, monumentale omgeving.


Herita-vrijwilligerswerk, een sterk merk

Overal in Vlaanderen zetten vrijwilligers van alle leeftijden zich met hart en ziel in voor Herita. Hun inzet heeft impact en is een broodnodige steun voor het erfgoed. Zonder hen redt het erfgoed het niet.
Vrijwilligerwerk bij Herita is verrijkend en afwisselend. Promotie voeren, helpen bij de openstelling van monumenten, uitstappen begeleiden, fondsen werven, onthalen van bezoekers… iedere vrijwilliger maakt Herita sterker!


Herita wil jouw talent inzetten

Vrijwilligerswerk geeft je leven een extra dimensie. Je leert nieuwe mensen kennen, zet je in voor je passie en ontplooit je in een boeiende omgeving. Breng jouw talent en ervaring mee naar Herita. Samen vinden we de taak die het best bij jou past.


Wat kan ik doen als vrijwilliger bij Herita?

Vrijwilligerswerk bij Herita is zeer divers. Voor alle leeftijden is er wat wils. We zijn regelmatig op zoek naar medewerkers voor promotie van Herita, onthaal aan de poort of de balie van een erfgoedsite, ondersteuning van evenementen en administratie,... Iedereen vindt zijn of haar gading bij Herita. Een leuke taak gezien? Contacteer dan vrijwilliger@herita.be. In een gesprekje bekijken we of onze verwachtingen overeenstemmen. Bekijk hier snel onze vacatures!


Wie kan vrijwilliger worden?

Iedereen is welkom bij Herita: werklustige gepensioneerden, studenten, werkzoekenden of mensen met enkele uurtjes tijd naast hun job…

 • Minderjarige: iedereen vanaf 18 jaar kan bij Herita aan de slag als vrijwilliger.
 • Senior: senioren kennen hun talenten en beschikken over heel wat levenservaring. Hun professionele en persoonlijke kennis kunnen een meerwaarde zijn voor Herita. Wil je jouw expertise delen in een leerrijke omgeving? Neem dan zeker contact op.
 • Werkloze of bruggepensioneerde: Al wie een uitkering ontvangt van de RVA moet het vrijwilligerswerk schriftelijk melden aan de RVA, via de uitbetalingsinstelling. Deze procedure geldt voor werklozen, bruggepensioneerden, personen in loopbaanonderbreking...
 • Gepensioneerde: Gepensioneerden kunnen onmiddellijk starten als vrijwilliger. Zij hebben hiervoor geen toelating nodig.
 • vrijwilligerswerk combineren met een leefloon: Krijg je een leefloon en wil je vrijwilligerswerk doen? Meld het dan eerst aan je dossierbeheerder van het OCMW.
 • een uitkering van het ziekenfonds of arbeidsongeschikt?: In dit geval doe je een schriftelijke aanvraag bij de adviserende geneesheer van jouw ziekenfonds. Die beoordeelt of het vrijwilligerswerk verenigbaar is met je algemene gezondheidstoestand.


Ben ik als vrijwilliger bij Herita omkaderd en verzekerd?

 1. Iedere vrijwilliger krijgt een informatienota en een vrijwilligersovereenkomst.
  In deze documenten staat informatie over Herita, over het kader waarin je je vrijwillige activiteit uitoefent en over de rechten en plichten die verbonden zijn aan het vrijwilligerswerk.
 2. Iedere vrijwilliger krijgt de juiste begeleiding.
  Iedereen die begint als vrijwilliger bij Herita, wordt uitgebreid ingelicht over onze werking. Je krijgt ondersteuning, vorming en feedback bij de taken die je opneemt en blijft op de hoogte via onze nieuwsbrief. Als je in één van de Herita-monumenten start, krijg je een opleiding door de siteverantwoordelijke en loop je samen met de medewerkers en huidige vrijwilligers mee. Herita streeft naar een open communicatie: heb je leuke ideeën, zit je met vragen of opmerkingen? Spreek ze uit. Samen in team pikken we dingen op, en werken we eraan!
 3. Iedere vrijwilliger is verzekerd.
  Tijdens de uitvoering van jouw taak (en vorming) ben je als vrijwilliger verzekerd voor lichamelijke schade die je zou kunnen oplopen. Wanneer je tijdens en door de uitvoering van jouw vrijwillige taak schade veroorzaakt aan derden, zjin vrijwilligers gedekt door een polis burgerlijke aansprakelijkheid, afgesloten door Herita.


Krijg ik als vrijwilliger bij Herita een vergoeding?

Voor de kosten die je maakt tijdens en door de uitvoering van de vrijwilligerstaak krijg je een forfaitaire kostenvergoeding.


Contact

vrijwilliger@herita.be