Menu

Bestuursorganen Herita

Het bestuur is het leidinggevende orgaan van Herita vzw en heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie. Hij wordt verkozen door en legt verantwoording af aan de leden van de algemene vergadering van de vzw.

Bestuur

Gustaaf Sap - Voorzitter
Hilde Daem
Simonne Vermeylen
Christine Claus
Ine Mariën
Thomas Van Waeyenberge
Bart Vandesompele
Stijn Viaene
Jos Stalmans
Paul Lambrechts

Algemene vergadering

Annick Schramme
Anouk Stulens  
Christine Claus
Dirk Renard
Eline Goovaerts  
Ghislain d'Ursel
Gustaaf Sap (zit voor, maar niet stemgerechtigd, niet voor quorum)
Hilde Daem
Ingrid Stevens
Luc Demeester  
Luc Olyslager  
Philippe De Backer
Piet Jaspaert
Piet Lombaerde
Simon de Merode  
Simonne Vermeylen  
Sophie Huysman
Ine Mariën
Thomas Van Waeyenberge
Bart Vandesompele
Jozef Van Waeyenberge
Dimitri Stevens
Ilse Deloof
Veronique Lambert
Stijn Viaene
Jos Stalmans
Paul Lambrechts
Marc Kocken
Sofie De Caigny