Menu

Connectiviteit

De impactdoelstelling connectiviteit focust op hoe het evenement het lokale sociaal weefsel versterkt.

Met andere woorden: hoe kan je activiteit het lokale gemeenschapsgevoel versterken, de onderlinge relaties en verbondenheid van mensen en verenigingen versterken en bijdragen aan de creatie van een sociaal vangnet voor lokale gemeenschap. Connectiviteit heeft ook te maken met hoe je de lokale bekendheid, de lokale waardering en de lokale betrokkenheid kan stimuleren.