Menu

De Molen van Hoeke

Molen van Hoeke

De molen van Hoeke wordt al sinds 1985 duurzaam opengesteld door vrijwillige molenaars. Sinds 1990 wordt die rol met veel enthousiasme en expertise door Filip Devoldere opgenomen. Bezoekers krijgen hier een unieke blik op de werking van dit stuk agrarisch en industrieel erfgoed.

Over de Molen van Hoeke

De huidige Molen van Hoeke dateert uit 1838. Waar de molen nu staat, stond eeuwenlang een houten staakmolen. Op deze plaats lieten de inwoners van Hoeke hun graan malen. Hoeke is vandaag een klein, maar bijzonder charmante deelgemeente van de stad Damme. Ooit was Hoeke een kleine voorstad die de handelsfunctie van Damme en Brugge overnam, door de verzanding van het Zwin tussen 1250 en 1450. De molen ligt ten noorden van het dorpscentrum en is omgeven door weilanden. Hij heeft al eeuwenlang een strategische locatie op de kruising van de Hoekevaart en Hoekebrug.

Filip Devoldere

Vrijwillige molenaars met kennis en passie

De molen van Hoeke wordt al sinds 1985 duurzaam opengesteld door vrijwillige molenaars. Sinds 1990 wordt die rol met veel enthousiasme en expertise door Filip Devoldere opgenomen. Bezoekers krijgen hier een unieke blik op de werking van dit stuk agrarisch en industrieel erfgoed. Door de persoonlijke aanpak van molenaar Filip is een stop bij de molen van Hoeke een bijzondere beleving.

De molen van Hoeke is een kleinse site, maar heeft net daardoor een uniek karakter. De kleine ruimtes beperken het aantal bezoekers dat de molen tegelijkertijd kan betreden. 

Bij een bezoek aan de molen krijgt de bezoeker écht de mogelijkheid om betrokken te zijn bij het productieproces. Elke bezoeker, groot of klein, krijgt op die manier een unieke blik op de werking van de molen. Filip plaatst het molenambacht binnen de geschiedenis van de regio, de historisch maatschappelijk relevante context en industrieel technische werking van de molen.

Molen van Hoeke

Behoud en beheer

Sinds 2001 werd de molen beheerd door Erfgoed Vlaanderen, nu Herita. De molen werd al meermaals gerestaureerd en is vandaag nog één van de weinige maalvaardige molens in Vlaanderen.

Molenaar Filip Devoldere staat in voor het dagelijks onderhoud van de molen. Dankzij zijn diepgaande kennis van de molen speurt hij kleine gebreken snel op. Hij staat ook in voor kleine onderhoud- en herstellingswerkzaamheden. De Molen van Hoeke wordt sinds 2012 beheerd door Herita. Herita staat in voor het grote onderhoud en de nodige restauratie van de site. De inspectierapporten van Monumentenwacht vormen een basis voor zowel het jaarlijks onderhoud als een meerjarenonderhoudsplanning.

Voor het onderhoud van de molenbelt worden schapen ingezet voor een natuurlijke begrazing.

Meer over de Molen van Hoeke