Menu

De oude molen van Betekom: een topmonument.

molen

De organisatie

Begijnendijk is een landelijke, groene gemeente die de poort tot het Hageland opent. Wij profileren ons als een open, actieve en sociale gemeente die sport- en ontspanningsfaciliteiten biedt. De gemeente wil een aangename ontmoetingsplaats zijn waar elke burger zich kan ontplooien. We stimuleren het aangenaam, sfeervol en respectvol samenleven van de bevolking waarin verzuring geen kans krijgt. We gaan voor het behoud van een landelijk en levendig Begijnendijk, met aandacht voor recreatie, natuur en open ruimte. E betrekken alle partners optimaal in ons beleid en besturen in alle openheid.

Het erfgoed

De torenmolen van Betekom is een bewaarde molenromp (ruïne) van een korenmolen, van het type bovenkruier/stenen grondzeiler. Op basis van het huidig historisch onderzoek is geweten dat de huidige molen in de plaats kwam van een vroegere molen die in 1488-1489 vernietigd werd. Er is sprake van een windmolen op deze locatie sinds het begin van de 15de eeuw.

De torenmolen overleeft als ruïne sinds hij vermoedelijk in september 1914 in brand gestoken werd door terugtrekkende Belgische soldaten. De bestemming van de gerestaureerde molen is dubbel: enerzijds willen we er voor zorgen dat dit prachtige en unieke monument bewaard blijft voor het nageslacht en daarnaast willen we met de toevoeging van de trap en het uitkijkplatform een bijkomende toegevoegde waarde aan de molen geven. Het spreekt voor zich dat de actieve beleving van het monument en de naaste omgeving een grote toeristische meerwaarde zal geven aan de gemeente Begijnendijk.

molen betekom

Het project

De visie van de Molenwerkgroep is drieledig: de molengroep wil de verdere aftakeling van het monument voorkomen door conservatie en consolidatie. Concreet betekent dit dat de molen gerestaureerd zal worden als ruïne en ook als ruïne verder door het leven zal gaan.

De tweede doelstelling wil de molen opnieuw in zijn landschappelijke context plaatsen. De molen had eeuwenlang een belangrijke economische functie in Betekom en stond boven op een kale getuigenheuvel (wegens de verplichte windvang waren hoge bomen in de buurt van de molen verboden). De molen was dus als het ware een baken in het landschap, een herkenningspunt in deze overgangstreek tussen de Kempen en het Hageland. Het restauratieproject wil van de molen terug een baken in het landschap maken en er voor zorgen dat hij uitgroeit tot het symbool van Begijnendijk.

De derde doelstelling beoogt de toegankelijkheid van de site en de verankering binnen de dorpsgemeenschap. Eeuwenlang werd de molen en Molenberg door de inwoners van Betekom gebruikt om de omgeving af te speuren op zoek naar onraad. Naast de restauratie en consolidatie zal aan de molenruïne ook een dak, trap en uitkijkplatform toegevoegd worden. Het uitkijkplatform refereert naar de vroegere functie van uitkijktoren en wil die op deze manier integreren in het plan. Vanop het uitkijkplatform zal men via twee zichtassen een prachtig vergezicht hebben op de Demervallei en Betekom evenals op het buurdorp Baal

Wil jij ook je steentje bijdragen aan dit erfgoedproject? Dat kan met een gift. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert.

Praktisch
Naam: Gemeentebestuur Begijnendijk
Rekeningnummer: BE71 7350 5882 8969 met vermelding van 'gift projectrekening Molen Betekom'
Tel.:  016 53 66 72
website: www.begijnendijk.be