Menu

De restauratie van boeken en archiefstukken in de abdij van Grimbergen

Boek grimbergen

De organisatie

De vzw De vrienden van de abdij van Grimbergen is opgericht in 1986. De organisatie ijvert ervoor om de geschiedenis van de abdij aan het grote publiek te vertellen én het kunstpatrimonium van de abdij te bewaren. De abdij heeft een belangrijke rol gespeeld door de eeuwen heen, getuigen daarvan zijn het archief en de bibliotheek met prachtige oude boeken. De vrienden van de abdij willen door hun goede zorgen het verleden aan de toekomst doorgeven.

Boek Grimbergen

Het erfgoed

De Vrienden van de Abdij hebben al heel wat verwezenlijkt. Van diverse restauraties aan boeken en schilderijen, tot een heleboel uitgaven die gebaseerd zijn op onderzoek in het eigen archief. Verder werkten ze ook al aan de digitalisering van archiefstukken én organiseerden ze talrijke thematische tentoonstellingen in de gebouwen van de abdij, zodat ook het publiek van hun werkzaamheden konden genieten.

Het project

De Vrienden hebben een doorlopend project: de bibliothecaris, archivaris en vrijwilligers houden in het oog welke werken en archiefstukken toe zijn aan restauratie. Op basis van culturele en historische waarde, én volgens de budgettaire mogelijkheden, laten de Vrienden de werken daarop restaureren.

Wil jij er mee voor zorgen dat deze werken gerestaureerd kunnen worden? Dat kan via een gift. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert.

Praktisch

  • Naam: De Vrienden van de abdij van Grimbergen vzw
  • Rekeningnummer: BE06 7450 0823 0622 - vermelding: gift Abdij van Grimbergen
  • Contactgegevens:
    Kerkplein 1
    1850 Grimbergen
  • Websitewww.abdijgrimbergen.be naar actief – bibliotheek en archief