Menu

De Sint-Pietersabdij wil haar rijke collectie handschriften digitaliseren

Sint-Pietersabdij

De organisatie

Where old places meet new stories.

Historische Huizen Gent verenigt zeven Gentse topmonumenten: het Gravensteen, het Belfort, de Sint-Pietersabdij, de Sint-Baafsabdij, de stadspaleizen D'Hane Steenhuyse en Museum Arnold Vander Haeghen en het Gentse stadhuis. Deze monumenten markeren de stad. Ze getuigen van markante ontwikkelingen in het verleden én van wijzigende behoeften en inzichten van de samenleving.

Historische Huizen Gent waardeert monumenten als drager van betekenis voor mensen van nu en later, en verkent alle mogelijkheden om de fysieke en virtuele belevingswaarde van deze historische huizen maximaal te benutten. Historische Huizen Gent wil een brug slaan tussen oud en nieuwtussen erfgoed en hedendaagseinnovatieve ontsluitingstechnieken. Zo worden de monumenten open huizen, plekken van ontmoeting tussen mensen van nu en geesten uit het verleden.

 

Sint-Pietersabdij

Het erfgoed

De Gentse Sint- Pietersabdij heeft een rijk monastiek verleden. De abdij werd in de 7de eeuw gesticht door Sint Amandus en dankzij de steun van de graaf van Vlaanderen groeide ze in de 10de eeuw uit tot de rijkste abdij van Vlaanderen. Ter ondersteuning van de abdijschool legde de Sint-Pietersabdij in deze periode een bibliotheek aan met een rijke collectie klassieke auteurs. In de tweede helft van de tiende eeuw had de abdijschool faam die tot ver buiten Gent reikte. De eeuwenoude zorgvuldig overgeleverde handschriften, zijn van onschatbare waarde en hebben een bijna magische uitstraling. Als je ze onder de loep kunt nemen, kom je in een andere tijd en ruimte, alsof je een onontgonnen schat ontdekt

Het project

Tal van Middeleeuwse handschriften uit de Sint- Pietersabdij liggen in bewaring in gerenommeerde bewaarinstellingen over heel Europa, waardoor dit uitzonderlijk cultureel erfgoed nog onvoldoende gekend is bij een breed publiek in Vlaanderen. Door de handschriften digitaal op hun website te ontsluiten, kan Historische Huizen Gent ze bekend maken bij een breed publiek en laat Historische Huizen Gent liefhebbers, studenten, historici en cultuurliefhebbers kennismaken met het unieke verleden van de Sint- Pietersabdij op haar eigenzinnige manier.  Zo komen de aloude handschriften toch een klein beetje terug naar hun plaats van oorsprong.

Ook jij kan je steentje bijdragen voor het slagen van dit erfgoedproject. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert

Praktisch

  • Naam: IVA Historische Huizen Gent - Stad Gent
  • Rekeningnummer: BE44 7450 0999 8345- vermelding: Gift Sint Pietersabdij
  • Adres:
    Sint-Pietersplein 9
    9000 Gent
  • Websitewww.sintpietersabdij.be
  • Sociale mediaFacebook