Menu

Het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed: wat betekent dat juist?

Vlaggen

2018 werd door de Europese Unie uitgeroepen tot het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed. Met dit initiatief wil de EU de Europese burger bewuster maken van de Europese dimensies van zijn normen en waarden, en van zijn geschiedenis. Daarnaast spoort het Europees Jaar aan om de Europese identiteit te bevragen, te verrijken en te versterken: het wil mensen aanmoedigen Europa’s erfgoed te ontdekken en te verkennen, om zo het gevoel te versterken dat we allen lid zijn van één grote Europese familie.

Verder wil de EU met het Europees Jaar de culturele diversiteit promoten. Ook wil de EU de economische meerwaarde van erfgoed en het belang ervan voor de externe betrekkingen van de EU illustreren.

Tegelijkertijd vestigt het Europees Jaar de aandacht op de talloze mogelijkheden die erfgoed ons biedt, maar ook de uitdagingen waarmee we bij de zorg voor het erfgoed vaak geconfronteerd worden, gaande van milieuproblemen tot de doorgedreven digitalisering van de maatschappij.

De Europese Commissie werkt zelf tien belangrijke Europese initiatieven uit rond engagement, waarde, bescherming en innovatie.

Engagement

  • Burgers betrekken bij erfgoed: het dichter bij de mensen brengen van ons rijke erfgoed en gedeelde waarden
  • Erfgoed op school: het ontdekken van erfgoed op jonge leeftijd
  • Jeugd voor erfgoed: het engageren van de jongere generatie

Waarde

  • Waarde van erfgoed promoten: nieuwe bestemmingen en gebruik voor erfgoed – her-denken van industriële, religieuze of militaire sites
  • Toerisme en erfgoed: promoten van duurzaam cultureel toerisme

Bescherming

  • Bevorderen van behoud en bescherming van erfgoed: koesteren en verzorgen van erfgoed – ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden voor ingrepen in de historische omgeving en op erfgoedsites
  • Erfgoed in gevaar: strijd tegen illegale handel in erfgoed en risicomanagement op erfgoedsites

Innovatie

  • Stimuleren van innovatie: erfgoedgerelateerde vaardigheden: versterken van educatie en vorming voor traditionele en nieuwe beroepen
  • Erfgoed voor iedereen: participatie en sociale innovatie aanmoedigen
  • Wetenschap voor erfgoed: gebruik maken van onderzoek, innovatie, wetenschap en technologie voor een betere conservatie en presentatie van erfgoed

Het Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed is een uitgelezen kans om het rijke erfgoed in Vlaanderen onder de aandacht te brengen, en stil te staan bij de rol die dit speelt in de samenleving.

Meer over het Europees jaar voor cultureel erfgoed

Meer inspiratie