Menu

Waarom Villa De Wilg in Kessel-Lo toch plaats moet maken voor een nieuwbouwproject?

Griet Van Boxtael wandelde voorbij een prachtige modernistische villa in Kessel-Lo toen ze plots vaststelde dat er een bouwvergunning was toegekend aan het perceel. Griet zag de prachtige Villa De Wilg liever niet tegen de grond gaan voor een nieuwbouwproject en startte daarom de Facebookgroep ‘Red Villa De Wilg’.  Daarnaast informeerde ze zich: is deze villa dan niet beschermd? Waarom was ik niet op de hoogte?

Helaas kwam ze tot de vaststelling dat er niets meer aan de situatie te doen was. Villa De Wilg stond op de Vlaamse, noch de Leuvense inventaris. Stad Leuven adviseerde dan wel negatief op de aanvraag van een bouwvergunning (en weigerde dus de sloopvergunning), de ontwikkelaar ging in beroep bij de Deputatie van Vlaams-Brabant en kreeg zo toch een afbraakvergunning omdat de villa niet op de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed staat.

Luister hier naar een fragment waarin ze uitlegt waarom Villa De Wilg niet mag afgebroken worden.

Villa De Wilg

Leen Meganck van het Agentschap Onroerend Erfgoed erkent dat Villa De Wilg anno 2018 zeker op de Vlaamse Inventaris zou zijn gekomen. Maar inventarisatie is een taak die nu niet meer door de Vlaamse overheid gebeurt: in 2015 werd die taak naar de lokale besturen overgeheveld. De buurtbewoners organiseerden nog een campagne om de villa alsnog te redden, maar zonder resultaat.

Mevrouw Meganck geeft duiding bij de case van Villa De Wilg en licht het huidige beschermingsbeleid en inventarisatiebeleid toe. Op ad hoc-aanvragen voor bescherming gaan ze nu niet in : “Tijdelijk gaan we aanvragen voor bescherming niet meer opvolgen omdat we ons concentreren op beleidsthema’s Aanvragen tot bescherming worden wel bijgehouden om later opnieuw op te pikken. Voor deze villa is het te laat om nog een beschermingsprocedure op te starten omdat de bouwvergunning al is afgeleverd en op dat moment gaan we die beslissing niet meer ‘overrulen’ of daar tussen springen om het te beschermen.

Meer informatie