Menu

Onderzoek wijst uit: Vlamingen houden van hun onroerend erfgoed

OMD2017

Hoe belangrijk is onroerend erfgoed en de zorg ervoor voor de burgers in Vlaanderen? Het agentschap Onroerend Erfgoed ging met deze onderzoeksvraag aan de slag. "Bijna 70% van de Vlamingen vindt het behoud van ons onroerend erfgoed belangrijk. Het draagvlak voor onroerenderfgoedzorg is groot”, zegt Vlaams minister Matthias Diependaele. 

Uit onderzoek van het agentschap Onroerend Erfgoed blijkt dat het draagvlak voor onroerenderfgoedzorg in Vlaanderen groot is. Vlamingen waarderen de diversiteit van ons onroerend erfgoed en vinden dat we dit moeten behouden. Het gaat dan in de eerste plaats om klassiekers zoals burchten, kastelen en landhuizen (88%). Maar ook andere categorieën van erfgoed scoren hoog: landschappen (85%), parken en tuinen (80%), stads- en dorpsgezichten (80%), historisch belangrijke plekken (76%) en archeologische sites (73%).

Deelnemers aan het onderzoek benadrukken het belang van een hedendaagse invulling van erfgoed. Jongeren zien dan weer mogelijkheden in digitalisering. 

Behoud van erfgoed

Behalve peilen naar welke erfgoedtypes de Vlaming het meest apprecieert, brengt het onderzoek ook de rol van de overheid in kaart. 67% van de Vlamingen rekent op de overheid om voor het behoud van onroerend erfgoed. 53% verwacht dat de overheid monumenten restaureert en openstelt (46%). 

Vlamingen kijken dan weer minder naar de overheid voor het beslissen wat we erfgoed noemen of voor het geven van premies voor restauraties en opgravingen. Iets meer dan de helft van de deelnemers vindt het belangrijk mee te kunnen beslissen over wat we beschermen. Twee derde vindt het belangrijk om mee te denken over verwaarloosd of leegstaand onroerend erfgoed in hun buurt.

Erfgoed bezoeken

8 op 10 Vlamingen bezoekt jaarlijks een monument. Ook historisch waardevolle landschappen of parken trekken veel bezoekers (73%). Industriële sites worden minder vaak bezocht (55%). Hoewel de erfgoedbezoeken zich vaak situeren rond de eigen woonplaats en in Vlaanderen, geeft 67% van de deelnemers aan ook op vakantie graag erfgoed te bezoeken. “De redenen zijn uiteenlopend. De meesten bezoeken erfgoed omdat ze het mooi vinden. Anderen zoeken naar informatie over het verleden of vinden dat je bepaalde zaken moet gezien of meegemaakt hebben”, weet minister Diependaele.

Matthias Diependaele
Matthias Diependaele
Vlaams minister van financiën en begroting, wonen en onroerend erfgoed

De verhalen achter het erfgoed zijn cruciaal. Erfgoed roept sfeer en verbondenheid op. Erfgoed is voor zowat iedereen een stuk van onze identiteit; “het maakt ons uniek”. Erfgoed creëert een bepaalde vorm van verbinding, van trots.

Open Monumentenkaart

Hoor jij bij de 70% Vlamingen die onroerend erfgoed belangrijk vindt?

70% van Vlamingen vindt het behoud van onroerend erfgoed belangrijk. Ook voor Herita en Open Monumenten is het behoud en de openstelling van onroerend erfgoed prioriteit.

Leden van open Monumenten zorgen ervoor dat historische plekken gerestaureerd en opengesteld worden. In ruil voor hun steun genieten leden van uitzonderlijke toegang tot unieke erfgoedplekken in Vlaanderen en genieten ze met hun Open Monumentenkaart van tal van voordelen. 

 

Dankzij de steun van Open Monumenten-leden kunnen we onze sites beheren en openstellen. Daarnaast ondersteunen we erfgoedzorgers, delen we kennis met hen en faciliteren we opleidings- en ontmoetingsmomenten zoals het jaarlijkse Open Monumentencongres. Via het Netwerk Open Monumenten verbinden we meer dan 200 fascinerende monumenten en zetten we hun aanbod en evenementen in de kijker bij een groot publiek. 

Als klap op de vuurpijl organiseren we Open Monumentendag. Elke tweede zondag van september laten monumenten in Vlaanderen zich van hun mooiste kant zien voor het grote publiek.