Menu

1 jaar na de brand in de Notre-Dame: hoe staat de kathedraal er nu voor?

Notre Dame

Op 15 april, is het precies een jaar geleden dat een hevige brand woedde in de Notre-Dame, de kathedraal van de aartsbisschop van Parijs en een van de meest symbolische monumenten van het land.

Exact een jaar geleden stond het monumentale hart van Parijs in brand. We publiceerden toen een reflectie door Koen Van Balen, hoogleraar aan de KU Leuven en directeur van het Raymond Lemaire International Center for Conversation, en een reactie van Margit Bal, algemeen directeur van Herita. We geven jou in dit artikel een stand van zaken van het project.

Notre Dame

Ambitieus plan

Frans president Emmanuel Macron uitte na de brand meteen de ambitie om de kathedraal te restaureren tegen 2024, het jaar waarin de Olympische spelen in Parijs georganiseerd worden. Experts verwachtten daarentegen dat de restauratie veel langer zal duren. Restauratie-architect Rutger Steenmeijer was ervan overtuigd dat 5 jaar te kort is voor zo’n heus restauratieproject. "Naar restauratiemaatstaven denk ik dat het eigenlijk onmogelijk is. Als het een nieuwbouw project zou zijn, is het misschien wel realiseerbaar. Maar voor een restauratie moet je toch een behoorlijk plan hebben en vooral de nodige ambachten in huis hebben om dat te realiseren.”, zei hij kort na de brand tijdens een interview met VRT NWS.

Met dat plan verliep het alvast moeizaam. Er was onenigheid of het dak van de kathedraal in originele staat met authentieke materialen, dan wel met hedendaagse materialen zoals titanium gerestaureerd moet worden. De discussie over een ‘authentieke’ reconstructie wordt verder bemoeilijkt door het feit dat de kathedraal gedurende de voorbije eeuwen constant is aangepast en uitgebreid. Zo stamde de ingestorte torenspits niet uit de middeleeuwen, maar was ze een 19de- eeuws ontwerp van Viollet-le-Duc. Moet een neogotische spits de kathedraal opnieuw domineren? Of is het tijd voor een hedendaags ontwerp? Diverse architecten en kunstenaars zoals Wim Delvoye lanceerden voorstellen. De knopen hierover moeten nog worden doorgehakt.  

Notre Dame

Complexe restauratie

Tijdens de brand stortten de torenspits en het dak met de 13de-eeuwse kapconstructie in eik volledig in. Het dak van bestond onder meer uit 400 ton lood. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij de brand heel wat looddeeltjes vrijkwamen. Die verspreidden zich in de straten en pleinen rondom de kathedraal. De scholen kregen een grondige schoonmaakbeurt en ook het plein werd volledig gereinigd.

Behalve de vrijgekomen looddeeltjes, is er nog een ander aspect dat de restauratie bemoeilijkt. Op het moment van de brand waren er al restauratiewerken aan de gang. Aan de achterkant van de kathedraal was een metershoge stelling opgetrokken. Deze stelling is gedeeltelijk gesmolten en rust nu boven de gewelven van het gebouw. De stellages verwijderen kan de stabiliteit van de kathedraal in gevaar brengen. Een risicovol onderdeel in het restauratieproces.

Binnenin de kathedraal dragen houten steunbogen met daarboven 28 steunpilaren het gewicht van de muren.

2021

1 jaar na de brand is er al enorm veel werk verricht, maar de echte restauratie aan het dak zal pas in 2021 van start gaan. Wij blijven het alvast volgen.

Wil je meer weten over het restauratieproces? Onderstaande video geeft je een inkijk in de kerk én in de restauratieplannen.