Menu

Minister Diependaele erkent 3 nieuwe onroerenderfgoedgemeenten en 5 nieuwe IOED's

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, erkent drie nieuwe onroerenderfgoedgemeenten en vijf intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED). “Bijna 80% van de lokale besturen laat zich intussen bijstaan door zo’n IOED”, zegt minister Diependaele. “Dat is geweldig nieuws voor het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen.”

Matthias Diependaele

Onroerenderfgoedgemeenten

De drie nieuwe onroerenderfgoedgemeenten zijn Keerbergen, Tremelo en de stad Roeselare. Een erkende onroerenderfgoedgemeente heeft een eigen onroerenderfgoedbeleid. Ze neemt een aantal bevoegdheden over van het agentschap Onroerend Erfgoed, zoals advies bij aanvragen van sloop- en kapvergunningen, behandelen van meldingen van archeologisch onderzoek en bepaalde toelatingen aan beschermd erfgoed. Er zijn nu in totaal 22 erkende onroerenderfgoedgemeenten in Vlaanderen.

Vlaams minister Matthias Diependaele: “Deze drie gemeenten zullen elk een onroerenderfgoedraad oprichten, en willen een voorbeeld zijn voor het behoud en beheer van erfgoed. Roeselare heeft als historische stad de ambitie om dat imago nog te versterken. Keerbergen en Tremelo zullen dan weer focussen op identificatie van de gemeenschap met hun verleden en een duurzame ontwikkeling van erfgoed.”

Intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten

Een IOED stelt een geïntegreerd onroerenderfgoedbeleid op voor minstens drie gemeenten, ondersteunt hen bij de uitvoer ervan, en kan optreden als projectpartner. Vlaanderen telt momenteel 30 erkende IOED’s. De namen van de nieuwe IOED’s zijn Bosland, Denderland, Leie-Schelde, Rupelstreek en Vlaamse Ardennen.

Meer over een IOED en onroerenderfgoedgemeenten