Menu

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media zoekt onafhankelijke deskundigen

Sarc?

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) adviseert de Vlaamse overheid over haar cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid.  De raad bestaat uit een Algemene Raad en vier sectorraden (Kunsten en Erfgoed, Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Sport, Media) en bevat vertegenwoordigers van het verenigingsleven op Vlaams niveau en onafhankelijke deskundigen.

Wie komt in aanmerking als onafhankelijk deskundige? 

Iedereen kan in aanmerking komen door professionele ervaring, één of meer opleidingen of andere expliciete ervaring in de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en/of Media. Ook economische, juridische, journalistieke of medische (voor sport) deskundigheid komt in aanmerking. Daarnaast hebben deskundigen een brede maatschappelijke kijk, beschikken zij over de nodige kennis, handelen ze volledig onafhankelijk en kunnen ze zich een halve dag of avond per maand vrijmaken voor een vergadering.

Deskundigen werken mee aan...

inhoudelijk sterk onderbouwde adviezen aan de Vlaamse overheid over het cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid.

Wat biedt de SARC aan de deskundigen?

een benoeming voor vier jaar door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering houdt bij de samenstelling van de raad rekening met een diversiteit aan competenties, de genderverhouding en met de bepalingen over diversiteit in visieteksten en actieplannen.

Je ontvangt een vergoeding voor jouw deelname aan de vergaderingen en een verplaatsingsvergoeding.

Interesse? 

Vul voor 1 juni dit formulier in met uw gemotiveerde kandidatuur, vermelding van de gewenste (sector)raad, en jouw curriculum vitae.

Meer informatie

Meer informatie en een uitgebreide functiebeschrijving vind je hier. Je kan ook contact opnemen via Bart.dierick@vlaanderen.be, of via telefoon: 0486 83 53 21.