Menu

€ 2,8 miljoen voor de restauratie van Sint-Martinuskerk in Aalst

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 2.814.142,31 euro toe voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk in Aalst. “De Sint-Martinuskerk is een erfgoedparel. De kerk heeft een grote historische, religieuze en toeristische waarde. Om die te bewaren voor toekomstige generaties zijn grondige restauratiewerken nodig. Tijdens een achtste restauratiefase wordt daar verder werk van gemaakt. Zo kan dit stijlvoorbeeld van de Brabantse gotiek met enkele uitzonderlijke kunstvoorwerpen opnieuw schitteren”, zegt minister Diependaele. 
 
In 2014 werd een meerjarige subsidieovereenkomst (2014-2024) afgesloten voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk van Aalst. De Vlaamse Regering voorziet een premie van in totaal 17,7 miljoen euro voor de restauratie van de kerk. Elke restauratiefase wordt voorafgegaan door een onderzoeksfase. De kerk blijft tijdens en na de restauratie in gebruik voor erediensten en culturele evenementen.
 
“Tijdens deze achtste restauratiefase worden de wanden, vloeren en gewelven van het koor, de kooromgang, de koorkapellen, sacristie zuid gerestaureerd. De bijhorend glasramen, altaren, altaartextiel, schilderijen, houten meubilair worden geconserveerd en gerestaureerd”, laat Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele weten. “De restauraties gebeuren op basis van bouwhistorisch onderzoeken en een materiaal-technisch onderzoek van de materialen.”
 
Natuurlijk wordt tijdens de coronaperiode rekening gehouden met de geldende maatregelen. “Bezoekers kunnen via gluurgaten de werfzone en de restauratiewerken bekijken en de restauratoren aan het werk zien terwijl ze de schilderijen behandelen. Tijdens de restauratieperiode stellen de stad en de architect de werf regelmatig open voor het publiek”, bevestigt minister Diependaele.

Via verschillende mediakanalen wordt gecommuniceerd over de meerjarenrestauratie naar het ruime publiek. Er worden lezingen, openwervendagen, tentoonstellingen en andere evenementen in de kerk georganiseerd. 

Sint-Martinuskerk

Meer over de Sint-Martinuskerk

De bouw van de Sint-Martinuskerk startte in 1479, in 1946 werd de kerk beschermd als monument. Het gebouw in late Brabantse gotiek bevat een groot aantal kerkschatten waaronder een sacramentstoren uit begin 17de eeuw en de Sint-Rochusschilderijen van Pieter Paul Rubens die beschermd zijn als topstuk van religieuze 17e-eeuwse kunst Het publieksproject, Iedereen Rubens, stelt vanaf de zomer van 2020 het meesterwerk centraal en laat het publiek op een belevingsvolle manier kennis maken met de historiek en context van dit schilderij op de unieke, betonnen zolder van de kerk.

Weetje

Priester Adolf Daens deed in deze kerk zijn eerste communie en droeg er na zijn wijding zijn eerste mis op. Op het einde van zijn leven deed hij er dagelijks de kruisweg en na zijn overlijden werd er zijn rouwdienst gelezen.