Menu

Kan het coronavirus ingeroepen worden als overmacht?

Onvoorziene omstandigheden

Op het moment dat activiteiten, opdrachten en bestellingen geannuleerd worden door onvoorziene omstandigheden zoals de corona-pandemie, wordt vaak ‘overmacht’ ingeroepen. Maar geldt corona wel als overmacht en kan corona effectief ingeroepen worden om een overeenkomst of afspraak eenzijdig te verbreken? Het is mogelijk, maar veel hangt af van de specifieke overeenkomst en de omstandigheden. Op de websites van Cultuurloket en van UNIZO vind je antwoorden op vragen over overmacht en een uitgebreide webinar.

Lessen voor de toekomst

Uit de ervaringen van de voorbije maanden valt ook veel te leren over de periode na corona. Zowel organisatoren als aanbieders of uitvoerders zullen in de toekomst nadrukkelijker overeenkomen wanneer er sprake is van overmacht, wat er gebeurt bij annulatie van een overeenkomst, welke procedure gevolgd wordt en welke concrete gevolgen er zijn voor beide partijen. Dat kan je doen door bvb. een overmachtsclausule op te nemen in een overeenkomst of in de algemene voorwaarden.

Meer over de impact van het coronavirus op de erfgoedsector