Menu

Spitsafname Kasteel van Horst: een belangrijke stap in restauratieproces

Kasteel Van Horst

Het eeuwenoude Kasteel van Horst in Holsbeek is een opmerkelijk stuk erfgoed met een boeiende en complexe onderhoudsgeschiedenis. Er zijn grote restauratiewerkzaamheden noodzakelijk om het monument te kunnen bewaren en opnieuw open te stellen.

Kasteel van Horst

Technisch huzarenstukje

De restauratiewerken startten in juni met de aanleg van een dam rond het kasteel. Vandaag, 6 oktober 2020, staat een tweede belangrijke stap in het restauratieproces te gebeuren: de afname van de torenspits.

De instabiele torenspits die bovenop de beroemde donjon prijkt, wordt verwijderd van de toren om schade te voorkomen. Nadien wordt de spits twee jaar lang tentoongesteld op een platform in de kasteelvijver. Na die periode van twee jaar komen de nodige middelen vrij en zal de spits gerestaureerd worden. In de loop van 2024 zal ook de donjon volledig gerestaureerd zijn en wordt de torenspits teruggeplaatst. Ondertussen zal een nieuwe, kleine spits de donjon afdekken.

Matthias Diependaele
Matthias Diependaele
Minister van Onroerend Erfgoed

Het Kasteel van Horst is erkend als open erfgoed zodat de ontwikkelingen als inspirerend voorbeeld kunnen dienen voor andere erfgoedsites. Ik hoop dat er zo een sneeuwbaleffect kan ontstaan naar een nog meer kwalitatieve erfgoedbeleving in Vlaanderen”, laat Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele weten. “Het kasteel met zijn donjon en slotgracht getuigt van bouwtradities en adellijke wooncultuur van de late middeleeuwen tot de renaissance. Het toont zowel middeleeuwse verdedigingsarchitectuur als een zeventiende-eeuwse adellijke zomerresidentie of hof van plaisantie. Het maakt deel uit van onze Vlaamse identiteit. Als gemeenschap erfden we dit goed. Daarom is het belangrijk dat we er respectvol mee omgaan en zorgen dat we het kunnen doorgeven aan de toekomstige generaties.

Draag jouw steentje bij

Om de werken te kunnen uitvoeren moesten er voldoende budgetten beschikbaar gemaakt worden. De Vlaamse erfgoedorganisatie Herita werkte sinds de sluiting van het kasteel in 2017 hard achter de schermen om die budgetten te vinden. Dat is inmiddels gelukt: in 2019 werd beslist dat de Vlaamse overheid middelen vrij maakt om het kasteel te kunnen restaureren via een meerjarenpremieovereenkomst. De middelen van de overheid dekken echter niet alle kosten, we zetten daarom in op fondsenwerving. Wil je zelf ook een steentje bijdragen? Doneer dan op het rekeningnummer BE39 4263 1743 6619.