Menu

Bioklas in hangar 23 van Fort 5 in Edegem

Fort V

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, Matthias Diependaele, kent 478.367,11 euro toe voor de restauratie van hangar 23 (Fort V) in Edegem. “Fort 5 vormt samen met het Hof Ter Linden een groot parkdomein waarin je kan wandelen, de speeltuin ontdekken of vissen. Verschillende lokale verenigingen gebruiken het militaire erfgoed dat op het domein ligt. Voorts zijn er door de gemeente een natuurcentrum met een bijenpark, een veldlabo en een bioklas voor scholen ondergebracht. Op die manier kan iedereen het erfgoed gebruiken. En door het goed te onderhouden en te blijven benutten garanderen we het behoud van deze waardevolle getuigen van onze geschiedenis”, zegt minister Diependaele.

De restauratie van hangar 23 is een eerste stap in de volledige restauratie en herbestemming van Fort 5. Je vindt in Fort 5 ook al het Bolwerk, een co-workingruimte voor ondernemers en zelfstandigen.

In een aanbouw naast hangar 23 was de bioklas gelegen. Een uniek natuur-educatief centrum van de gemeente. De aanbouw maakt geen deel van het erfgoed en is visueel storend voor de site. “De aanbouw wordt nu afgebroken en vervangen door een nieuwe bioklas, opgericht volgens ecologische bouwwijze binnen het zuidelijke deel van hangar 23”, licht minister Diependaele toe. “Het noordelijk deel van de hangar zal gebruikt worden als opslagplaats voor de gemeentediensten en verenigingen uit Edegem.”

Fort 5 behoort tot de Brialmontfortengordel. Het werd gebouwd tussen 1860-1865. Samen met de andere zeven forten vormde het een verdedigingsgordel rond Antwerpen. De gordel ontstond in 1830 uit de noodzaak om een zelfstandig nationaal verdedigingswerk te hebben dat dienst deed als laatste wijkplaats in geval van oorlog, en maakt zo deel uit van een belangrijk deel van de Belgische geschiedenis. Op het terrein bevinden zich ook hangars met historisch belang: waarschijnlijk dateren ze uit 1906-1914. In 1996 werd het gebouw beschermd als monument omwille van de cultureel-historische waarde.

Fort 5 is ook een niet toegankelijk vleermuisreservaat. Het domein is een Europese Speciale Beschermingszone. Het domein wordt nu beschouwd als parkgebied. Verschillende verenigingen zijn er gevestigd, waaronder het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum dat ijvert voor het behoud van het militaire erfgoed in België.