Menu

Stad Antwerpen start zoektocht naar Erfgoedjuweel

Erfgoedjuweel

Stad Antwerpen zoekt inspirerende onroerend erfgoedprojecten voor haar monumentenprijs Het Erfgoedjuweel. Ben je bouwheer, projectontwikkelaar, architect of eigenaar van een pand met erfgoedwaarde dat de afgelopen vijf jaar een nieuwe bestemming kreeg of met zorg in ere werd hersteld? 

Erfgoedjuweel

Bijzondere zoektocht

De stad Antwerpen gaat op zoek naar gebouwen die de afgelopen vijf jaar een herbestemming kregen, gerestaureerd of gerenoveerd werden. Hiermee wil ze met trots de knappe voorbeelden tonen van hoe historische panden een nieuwe toekomst kunnen krijgen en ook inzicht geven in de boeiende weg die architecten, bouwheren en vakmensen hebben afgelegd om dit te realiseren.  Ben je architect, bouwheer, projectontwikkelaar of ken je iemand die de afgelopen vijf jaar een mooi project heeft gerealiseerd? Stel je dan kandidaat tot 25 maart 2021, 17 uur en maak kans om de titel Het Erfgoedjuweel van Antwerpen in de wacht te slepen. 

Over de wedstrijd

Het Erfgoedjuweel is de nieuwe naam voor de wedstrijd Het Schoonste Gebouw. Met de nieuwe naam geeft de stad een nieuwe uitstraling aan de wedstrijd. De nadruk ligt nu nog meer op het rijke en historische onroerend erfgoed waar de Antwerpenaar trots op kan zijn en het toekomstperspectief dat hiermee aan de betrokken projecten wordt gegeven. De wedstrijd wordt tweejaarlijks georganiseerd.

Praktisch

Voorwaarden

Elk herbestemmings-, renovatie of restauratieproject dat  in een van de 9 Antwerpse districten gelegen is, kan in aanmerking komen voor de prijs. Het kan gaan om woningen, kantoorgebouwen, winkels of nog andere types panden. Het project moet een erfgoedwaarde hebben. Een officieel statuut als beschermd monument of inventarispand is niet nodig. De werken moeten afgerond zijn tussen 25 maart 2016 en 25 maart 2021.

Kandidatuur indienen

Inschrijven kan aan de hand van een inschrijvingsformulier. De deadline voor inschrijvingen is donderdag 25 maart 2021 om 17 uur. Dossiers moeten o.a. overtuigen met foto’s van voor en na de werken en bijkomende achtergrondinformatie over de restauratie, renovatie of herbestemming van het pand.

De winnaar

Een vakjury – specialisten in de onroerenderfgoedzorg  – maakt een selectie van 5 finalisten uit de inzendingen. Deze worden in de zomer voorgesteld aan het brede publiek dat op zijn beurt een favoriet kan kiezen. In het najaar worden vervolgens 2 winnaars uitverkoren die een prijs krijgen, een van de vakjury en een van de publieksjury. Beide laureaten ontvangen 4000 euro.