Menu

Heetveldemolen breidt uit tot toegankelijk belevingscentrum

Heetveldemolen

De organisatie

Heetveldemolen vzw beheert de Heetveldemolen in Tollembeek. De vzw wil in eerste instantie de molen maalvaardig houden. De vzw werkt hiervoor intensief samen met lokale boeren die oude graansoorten telen.  

Van oudsher is de molen een ontmoetingsplaats en een rustpunt voor wandelaars en fietsers die het Pajottenland verkennen. De molen heeft naast een maatschappelijke functie ook een historische en educatieve functie. De vzw stelt de molen open voor iedereen (organisaties  en particulieren) die interesse heeft in erfgoed.  Daarnaast is de molen ook een geliefde stageplek voor molenaars in opleiding. Streekgebonden tradities zoals de eeuwenoude Pauwelviering wordt in de molen in leven gehouden.  De molen bundelt de krachten met regionale organisaties met dezelfde doelstellingen. 

De Heetveldemolen vzw, die bestaat uit vrijwillige medewerkers, viel in 2018 in de prijzen. Het agentschap Onroerend Erfgoed kende de prijs "participatie" toe aan de enthousiaste en gepassioneerde vrijwilligers.

Heetveldemolen

Het erfgoed

De Heetveldemolen is een watermolen die nog steeds in werking is, onafgebroken sinds de eerste vermelding van de molen in 1440. De molen aan de rivier de Mark vormde samen met de boerderij aan de overkant, toen een omwald kasteel, het domein Heetvelde. In 2014 werd de Heetveldemolen erkend als actieve molen door het Molenforum Vlaanderen. De molen is een onderslag watermolen.  Met een rad van 4,50 meter en een breedte van 0,90 meter is het een knap staaltje industrieel erfgoed. 

De molen is vanouds een ontmoetingsplaats. Daarom wil de vzw de toegankelijkheid voor kinderen, andersvaliden en ouderen verbeteren en uitbreiden. De vzw herbestemde de schuur van de molen tot een multifunctionele ruimte waarin groepen ontvangen kunnen worden. Binnenkort wordt ook het dak van de schuur aangepakt: het gebinte wordt hersteld en er zal een onderdak worden geplaatst. 

Met het nieuwe 'Siloproject' wil de vzw sanitaire voorzieningen installeren in de voormalige graansilo's. Toegankelijkheid blijft hierbij zeer belangrijk.   

Het project

Drieledig project

Ontsluiting: het Siloproject

Het huidige toilet is niet aangepast aan de huidige normen en niet toegankelijk voor mensen met een beperking.  Het Siloproject sluit aan bij het herbestemmen van de schuur als ontmoetingsruimte.  We willen het sanitair inplanten in oude graansilo’s, in de molenschuur.  Op die manier stelt de vzw een onbekend aspect van de molensite open voor het publiek.  Het is een uitdaging om sanitair te plaatsen in een voorheen ontoegankelijk deel van de molensite. 

Instandhouding

Werken met erfgoed heeft implicaties.  Constant zijn er kleine en grotere onderhoudswerken aan de installaties. We kiezen ervoor om met waterkracht te werken.  Het starten en stoppen van de molen gebeurt door het ophalen en neerlaten van een sluisdeur voor het waterrad.  Die sluisdeur is aan vernieuwing toe.  Dat is werk voor een molenbouwer. 

De Midget: in samenwerking met de Flietermolen

Een ander erfgoedproject om het molenpatrimonium in stand te houden, organiseert de vzw eveneens met vrijwilligers.  Samen met enthousiaste medewerkers van de Flietermolen wordt de cilinder bloemmolen 'Midget' aangepakt. Het naoorlogse molengebouw werd omwille van de Midget Maxima Roller Mill in 1948 opgetrokken op de plaats van de oude watermolen.  Na jaren van inactiviteit is het tijd om de Midget nieuw leven in te blazen. De Midget werd helemaal ontmanteld en gepoetst.  Binnenkort start de renovatie.  In dezelfde context zal een nieuwe elektromotor aangekocht worden en zal een koppeling gebouwd worden om de Midget en de graankuiserij afzonderlijk te laten werken. 

Steun

​​​​​​Wil jij er mee voor zorgen dat in de Heetveldemolen een ontmoetingscentrum komt? Dat kan via een gift. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert.

Praktisch