Menu

Help mee om van Fort Liezele het gedroomde museum te maken

Fort Liezele

De organisatie

Fort Liezele is het best bewaarde pantserfort uit de verdedigingsgordel rond Antwerpen. Het bouwwerk dateert uit het begin van de 20ste eeuw en speelde een belangrijke rol aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. De VZW Memorial Museum Fort Liezele beheert het gebouw in opdracht van de gemeente Puurs-St-Amands. Een dertigtal vrijwilligers met verschillende interesses en achtergronden zetten zich wekelijks in om het gebouw in stand te houden, de museale werking te verzekeren en het fort in al zijn facetten open te stellen voor het publiek. 

Fort Liezele

Het Erfgoed

Fort Liezele is een prachtig stuk militair erfgoed, dat dateert uit de beginjaren van de 20ste eeuw. Nadat het fort de beide wereldoorlogen doorstond, werd het samen met het omliggende terrein bestemd voor passieve recreatie. Momenteel is de hele omgeving in volle ontwikkeling. Recreatie en natuur blijven nog steeds sleutelwoorden, maar ook het fort zelf wordt in die plannen meegenomen. Tijdens de voorbije jaren werden reeds grondige restauratiewerken uitgevoerd met het oog op de instandhouding ervan. Het dak werd gedicht en het gebouw werd aangepast aan zijn huidige functie: een brede cultuur-toeristische ontsluiting die het fort ook interessant moet maken voor nieuwe doelgroepen. In het nieuwe beheersplan wordt het fort dankzij een cultuur-toeristische ontsluiting opengesteld voor een breder publiek.

Fort Liezele

Het project

Heel wat kamers van het fort zijn ingericht als museumzalen. Ze kunnen bezocht worden onder leiding van een gids, of in beperkte mate ook alleen, met behulp van een audiogids. Om de museale functie aan te passen aan het verwachtingspatroon van een hedendaags publiek, zal het fort in de toekomst aanzienlijk moeten investeren in museuminfrastructuurDigitalisering is één ding, elektronische scansystemen en –toegangsbeheer een tweede. Na de voltooiing moeten bezoekers de mogelijkheid hebben om het gehele fort autonoom te bezoeken.

 

Wil jij er mee voor zorgen dat Fort Liezele haar droom kan waarmaken? Dat kan je heel eenvoudig via een gift. Die is al fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert.

  • Naam: VZW Memorial Museum Fort Liezele . Adres: Fortbaan 2, 2870 Puurs
  • RekeningnummerBE40 7460 2331 0663 - met vermelding 'gift Fort Liezele'
  • Websitewww.fortliezele.be
  • Volg het fort ook op Facebook om op de hoogte te blijven van activiteiten in het fort!
Remote video URL