Menu

Het Kasteel van Horst heeft jouw hulp nodig!

Kasteel van Horst

Het Kasteel van Horst in Holsbeek is dringend toe aan restauratie. De komende jaren neemt Herita, in samenwerking met de Vlaamse overheid, de nodige stappen om het kasteel weer open te stellen. 

Voor een deel van de werken ontvangt Herita middelen van de Vlaamse overheid.  Daarnaast investeren we ook eigen middelen.  Om de volledige financiering rond te krijgen, rekenen we ook op jouw steun. We zijn nog op zoek naar € 200 000. Zorg jij er mee voor dat dit bijzondere kasteel een nieuwe toekomst krijgt?

Timelapse: zo werd de dam rond het Kasteel van Horst aangelegd

In juni werd gestart met de opbouw van een 4 meter brede dam rond het kasteel. Vandaag is de dam volledig klaar.  De dam legt de historische funderingen van het kasteel bloot voor bouwhistorische, natuurwetenschappelijke en stabiliteit-technische onderzoeken. Tijdens volgende restauratiefases zal de dam gebruikt worden als stabiele basis voor gevelstellingen.

Remote video URL

Spitsafname Kasteel van Horst

6 oktober 2020

De instabiele torenspits die bovenop de beroemde donjon prijkt, wordt verwijderd van de toren om schade te voorkomen. Nadien wordt de spits twee jaar lang tentoongesteld op een platform in de kasteelvijver. In de loop van 2024 zal ook de donjon volledig gerestaureerd zijn en wordt de torenspits teruggeplaatst. Ondertussen zal een nieuwe, kleine spits de donjon afdekken.

Remote video URL

Meer over het Kasteel van Horst