Menu

Is het Van Peteghemorgel van Zingem binnenkort opnieuw bespeelbaar?

Van Peteghem Orgel

De organisatie

De vzw Pastorale Werking Kruishoutem, Wortegem-Petegem en Zingem ondersteunt de stimulering van de pastorale activiteiten in ruime zin in deze parochies, o.m. steun aan de bewaring van erfgoed.

Het erfgoed

Het Van Peteghemorgel in de Sint-Bavokerk in Zingem is in 1767 overgekomen van de abdij Beaupré te Grimminge. Eind 18de-eeuw werd het geplaatst op een nieuw doksaal. Het orgel bevat twee manualen die het Groot Orgel en het onderpositief bedienen, en ook een pedaal. Het orgel in Zingem is één van de weinige goed bewaarde Van Peteghemorgels met twee manualen.

Sinds 1986 was het orgel in verval. In 2012 weerklonk het opnieuw nadat orgelhersteller J. Brink er verschillende jaren aan werkte. Nu wil de vzw de pedaal van het Van Peteghemorgel terug bespeelbaar maken. 

 

Het project

Nadat het eerste manuaal (grande orgue) opnieuw bespeelbaar is gemaakt, wil de vzw nu de bastonen van het pedaal opnieuw laten weerklinken. Ook hier is veel werk aan de winkel: pedaal herstellen, windlade weer winddicht maken en opbouwen op hoogte, pijpwerk herstellen en in de roosters plaatsen...

En zoals de vzw op één van de originele papiertjes in het orgel vond “conduisez-vous en beaucoup de sous” : jouw steun is dus meer dan welkom !  

Wil jij het Van Petghemorgel ook weer horen weerklinken? Je kan dit project steunen via een gift. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert.

Praktisch

  • Naam: Pastorale Werking Kruishoutem, Wortegem-Petegem en Zingem vzw
  • Rekeningnummer: BE79 7450 1820 3333 - vermelding: gift Van Peteghemorgel
  • Website: www.orgelvlaamseardennen.be