Menu

Kasteel van Horst

Kasteel van Horst

Het kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode (Holsbeek) wordt voor het eerst vermeld in 1434, maar de oudste sporen dateren al uit de 12de eeuw.

Over ons

Wie de site van het Kasteel van Horst betreedt, staat versteld van de monumentale pracht van het kasteel en de spiegeling ervan in het omringende water. Het kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode (Holsbeek) wordt voor het eerst vermeld in 1434, maar de oudste sporen dateren al uit de 12de eeuw. De toenmalige structuur van een burcht met slotgracht is nog altijd bepalend voor de huidige structuur van het kasteel. De kenmerkende vierkante donjon behoort wellicht tot de oudste kern en werd in de 15de eeuw voort uitgebouwd tot versterkte burcht.

Het kasteel zoals we het vandaag kennen, hebben we te danken aan de adellijke eigenares, Maria-Anna Van den Tympel. In de 17de eeuw bouwde ze een nieuwe kapel op het domein en een groot koetshuis met stallingen. De bekende stucwerker JC Hansche tekende voor een rijkelijke decoratie van de plafonds van de ridderzalen. Het kasteel werd een ‘lusthof’ voor de Leuvense adel en een uitvalsbasis voor jachtpartijen. Omdat het kasteel daarna uit de mode geraakte, bleef het vrijwel onaangeroerd bewaard, tot de laatste adellijke eigenares het kasteel en 113 hectare kasteeldomein eromheen in oktober 2007 verkocht aan het Agentschap voor Natuur & Bos. Herita nam de erfpacht van het kasteel over en restaureerde in een eerste fase de linkervleugel van het kasteel tussen 2011 en 2014.

Horstgenootschap

Vrijwilligers houden het kasteel levend

Hoewel het kasteel door restauratiewerken niet toegankelijk is voor het publiek, bundelde een groep kasteelgidsen en -vrijwilligers de krachten in het Horstgenootschap. Samen met Herita houden zij de kasteelsite levend. Dankzij rondleidingen romdom het kasteel, workshops en natuurwandelingen blijft de interesse voor het kasteel levend.  Zonder het kasteel daadwerkelijk te betreden wordt de bezoeker ondergedompeld in de sfeer van de middeleeuwen en van de 17de eeuw. De erfgoedwaarde en de maatschappelijke context blijven zo relevant.

In het bezoekerscentrum kunnen het Horstgenootschap en heel wat andere organisaties terecht om hun producten of hun diensten aan te bieden. Als bezoeker vind je er informatie over het Wagenhuis, de Pynnockridders, het Agentschap Natuur en Bos en veel meer. De jaarlijkse kasteelfeesten met de Pynnockridders zijn een jaarlijkse hoogdag. In het Wagenhuis kunnen bezoekers ook terecht voor een hapje en een drankje.

Bij de verdere uitrolling van de publiekswerking in en rond het kasteel zullen ook studenten betrokken worden.

Behoud en beheer

In het kader van de afgesloten meerjarenpremieovereenkomst focust Herita op het opnieuw stabiliseren van het monument, openstelling en een gefaseerde restauratie. De meerjarenpremieovereenkomst zal verder uitgevoerd worden en de werken van fase 1 zullen aanbesteed worden.

Steun het Kasteel van Horst

Het eeuwenoude Kasteel van Horst is dringend toe aan restauratie. De komende jaren neemt Herita de nodige stappen om het kasteel weer open te stellen voor het publiek. 

Voor een groot deel van de werken ontvangt Herita middelen van de Vlaamse overheid.  Daarnaast investeren we ook volop eigen middelen in het kasteel. Om de volledige financiering rond te krijgen hopen we ook op jouw steun te mogen rekenen.