Menu

Het Kasteel van Horst heeft jouw hulp nodig!

Kasteel van Horst

Het Kasteel van Horst is op zoek naar steun

Het eeuwenoude Kasteel van Horst in Holsbeek is dringend toe aan restauratie. De komende jaren neemt Herita, in samenwerking met de Vlaamse overheid, de nodige stappen om het kasteel weer open te stellen voor het publiek. Onder andere de torenspits, de brug, de kaaimuur, de donjon, de kapel en de ridderzaal krijgen een opknapbeurt.

Voor een groot deel van de werken ontvangt Herita middelen van de Vlaamse overheid.  Daarnaast investeren we ook volop eigen middelen in het kasteel. Om de volledige financiering rond te krijgen hopen we ook op jouw steun te mogen rekenen. We zijn nog op zoek naar € 200 000 tegen 31 december 2023. Zorg jij er mee voor dat dit bijzondere middeleeuwse kasteel bewaard blijft voor de toekomst?

Zowel bedrijven als particulieren kunnen steunen! 

Timelapse: zo werd de dam rond het Kasteel van Horst aangelegd

In juni werd gestart met de opbouw van een 4 meter brede dam rond het kasteel. Vandaag is de dam volledig klaar.  De dam legt de historische funderingen van het kasteel bloot voor bouwhistorische, natuurwetenschappelijke en stabiliteit-technische onderzoeken. Tijdens volgende restauratiefases zal de dam gebruikt worden als stabiele basis voor gevelstellingen.

Remote video URL

Meer over het Kasteel van Horst