Menu

Kempens landschap wil dat toekomstige generaties van een prachtig landschap kunnen genieten

Kempens landschap

De organisatie

Vzw Kempens Landschap zorgt sinds 1997 voor heel wat domeinen in de provincie Antwerpen. De organisatie wil waardevolle landschappen en alles wat er groeit, leeft en staat bewaren en openstellen voor het publiek. Kempens Landschap verwerft en beheert domeinen met aandacht voor natuur, erfgoed, recreatie en landbouw. Dit doen ze samen met de provincie Antwerpen en aangesloten gemeentebesturen.

Het erfgoed

De doelstellingen van Kempens Landschap zijn de verwerving, de bescherming, de valorisatie en het gebeurlijk herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen en inzonderheid de instandhouding, het beheer, de ontsluiting en publieksgerichte openstelling van open monumenten in haar bezit.

Het patrimonium van Kempens Landschap (+/- 850 hectare verspreid over de provincie Antwerpen) is zeer divers: van een historische abdijsite tot een oude afspanning, van een bos als bufferzone tot een voormalig jachtdomein. Wat al deze domeinen bindt is hun landschappelijk waarde. Die landschappelijke waarde wil Kempens Landschap bewaren en openstellen voor de huidige en toekomstige generaties.

Kempens Landschap

Het project

  1. Beheer van cultureel en natuurlijk erfgoed: Kempens Landschap ijvert voor het behoud en het herstel van cultureel en natuurlijk erfgoed in de provincie Antwerpen opdat mensen kunnen blijven genieten van het Kempense landschap, nu en generaties na ons.
  2. Communicatie: Kempens Landschap streeft naar een goede ontsluiting van dit erfgoed. Om dit erfgoed te ontsluiten en te promoten, is een goede communicatie essentieel. Mensen moeten een gebied op eigen houtje kunnen ontdekken. Daarom willen we de communicatie optimaliseren.
  3. Aantrekken van donateurs: Kempens Landschap wil mensen bewust maken van de rol die zij spelen in het behoud en de opwaardering van het Kempens Landschap.

Ook jij kan dit waardevolle erfgoedproject steunen met een gift. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 per jaar. Je ontvangt van ons een officieel attest waarmee je via je belastingen 45% van je gift recupereert.

Praktisch