Menu

Afwegingskaders

Onroerend erfgoed bevindt zich vaak in een spanningsveld: er zijn uiteraard de erfgoedwaarden en er zijn de tendensen, evoluties, voorstellen, ideeën, plannen enz. die tegen de erfgoedwaarden ingaan of daar moeilijk mee te verzoenen zijn. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een historisch waardevolle kasseiweg en hedendaagse eisen wat veilig rijcomfort betreft? Het agentschap Onroerend Erfgoed werkt met zogeheten afwegingskaders om Vlaanderenbreed weloverwogen en consistente adviezen te formuleren of toelatingen te verlenen. Er zijn er op dit moment zes beschikbaar.

Spanningsvelden

Beschermd erfgoed en publiciteit, op grond van welke principes verzoen je ze? Waardevol buitenschrijnwerk en comforteisen van onze tijd, wat doe je ermee? Verplichte dakisolatie met het oog op energiebesparing en erfgoedwaarden – neem dakkapelletjes – in een beschermd goed, quid? Hedendaagse landbouwpraktijken in/op beschermd erfgoed, hoe kan dat? Is het opwekken van zonne-energie verenigbaar met erfgoedwaarden? En de kasseiwegen vermeldden we hierboven al. Meteen noemden we de zes thema’s waarover het agentschap al afwegingskaders heeft gepubliceerd.

Nog dit jaar worden er drie nieuwe afwegingskaders gepubliceerd: eentje rond omgaan met technische installaties exterieur monumenten (denk aan bliksemafleiders, verlichting,…), één over het gebruik van kunststeen bij restauraties en een generiek afwegingskader voor werken aan en in onroerend erfgoed.

 

Den Wolsack

Afwegingskaders?

 

Door het publiceren van de reeks praktijkstudies over zijn afwegingskaders en de bijbehorende criteria en afwegingen geeft het agentschap inzicht in hoe het vragen en aanvragen behandelt. De kaders staan ook garant voor een vorm van objectivering: zo weet iedereen in Vlaanderen waar hij of zij aan toe is en is uniformiteit (tot op zekere hoogte) gegarandeerd.

Voor wie? 

De gepubliceerde reeks met afwegingskaders van het agentschap richt zich tot een heel divers doelpubliek: direct betrokkenen, lokale overheden en hun ambtenaren, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, erfgoedconsulenten… De kaders zijn nuttig als er adviezen moeten worden verleend en verordeningen worden opgemaakt. Ze kunnen het overleg bevorderen en objectiveren. Om het allemaal tastbaar te maken wordt er onder meer gewerkt met praktijkvoorbeelden.