Menu

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC)


Het CRKC is het expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel en zet zich in voor het behoud, beheer en de valorisatie van het religieus erfgoed in Vlaanderen.

Het departement Religieus Cultureel Erfgoed maakt inventarissen van roerend kunst- en cultuurpatrimonium, begeleidt herbestemmingen van erfgoedcollecties, biedt advies en geeft vorming. Het departement Onroerend Kerkelijk Erfgoed is het aanspreekpunt voor valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming van cultusgebouwen voor de openbare eredienst.

Contact

Abdij van Park 7
3001 HEVERLEE

Routebeschrijving