Menu

Ervaring technische ondersteuning


Herita-collega Michael Bresseel stond in voor de technische uitwerking en ondersteuning van de digitale rondleidingen. We stelden hem enkele vragen over zijn ervaring met de pilootprojecten.

Michael

Hoe ervoer jij de uitwerking van de digitale rondleidingen?

Bij aanvang was het zoeken naar de juiste tool om de rondleidingen mee te organiseren. Het was belangrijk om voor zowel de deelnemer als de presentator een zo fijn en vertrouwd mogelijk gevoel op te wekken. Hiervoor was de laagdrempelige manier van werken via teams cruciaal.

Wat waren de voornaamste technische uitdagingen?

Op voorhand was het vooral even zoeken naar de juiste manier om de presentatoren toe te voegen en de juiste rechten te geven om te presenteren. Dit moest via de teams licentie van onze organisatie lopen, dit omdat MS teams live enkel beschikbaar is bij een professionele Microsoft 365 licentie. Ook was het even zoeken naar de juiste besturing en handeling tussen het Mac OSx systeem en Windows.

De dag zelf waren er toch enkele mensen die niet zomaar ingelogd geraakten, dus was er wel wat technische ondersteuning vereist. De mensen moesten met hun juiste email-adres inloggen, en daar liep het soms mis. Gelukkig viel dit makkelijk en snel recht te zetten en hadden we een kwartier speling ingebouwd om te voorkomen dat de deelnemers dit pas zouden merken bij aanvang van de tour zelf.

Hoe verliep de samenwerking met de erfgoedpartners?

Heel fijn en gemoedelijk: eens ze overtuigd waren van het product hebben vooral zij een belangrijke inspanning geleverd. Dit door de bestaande tour te “pimpen”, en extra elementen zoals video’s en foto’s te integreren, en met de gids zelf de tour te herhalen, herhalen en nog eens herhalen om op elkaar ingesteld te raken.

Wat zijn volgens jou de voorwaarden als museum of erfgoedorganisatie om zelf een digitale rondleiding te ontwikkelen?

De technische kant is eens hij in de vingers zit eigenlijk heel simpel. Het vergt enkel een kwalitatieve opname (via Spacify, Matterport, …). En de juiste input van beeldmateriaal/ digitale scans van boeken/ kunstwerken om er een interessant geheel van te maken. And last but not least: een gepassioneerde gids die op een overtuigende en enthousiaste manier de mensen langs de mooiste (verborgen) plekken van de site loodst. Het enthousiasme van de gids bepaalt grotendeels de ervaring van de mensen.

Is er volgens jou een toekomst voor dit concept, los van corona?

In zijn huidige vorm kan het een leuke aanvulling zijn, om op een kostenneutrale manier voor de organisatie een publiek te bereiken die zich niet zo makkelijk verplaatsen richting het monument zelf. Ook gaat technologie constant vooruit, waardoor er mogelijks nog extra dingen mogelijk worden, zoals bijvoorbeeld live meevolgen hoe een gids door het museum/monument wandelt met smart glasses..