Menu

Financiering gezocht (2)

Paleis op de Meir

Ga aan de slag met deze checklist en pluis uit hoe je je onroerend erfgoed project via verschillende kanalen kan financieren. In deze blog vind je een overzicht van een aantal niet-overheidsgerelateerde mogelijkheden.

Giften, schenkingen, legaten en duolegaten

Giften

De essentiële voorwaarde is dat de gift voor uw project wordt gestort op een rekening van een instelling die door de overheid gemachtigd is om een fiscaal attest uit te reiken aan donateurs.

De volledige lijst van erkende instellingen vind je op de website van de FOD Financiën.

Ook Herita is erkend als instelling die fiscale attesten kan uitreiken. Lees alles over de Herita projectrekening en wat Herita voor uw project kan betekenen op de website.

Bij een gift van minimaal 40 euro, heeft de gever recht op een belastingvermindering van 45% als de gift aan een aantal voorwaarden voldoet. Lees hier de voorwaarden.

Schenkingen

De schenking is een vermogensoverdracht waarbij men voor het overlijden afstand doet van (een deel van) zijn vermogen. Notarissen, bankiers en vermogensbeheerders zijn geregeld op zoek naar doelen om het vermogen van hun cliënten goed te besteden. Breng hen op de hoogte van jouw erfgoedvereniging en jouw project. Bij een schenking aan een vzw of stichting gelden verlaagde registratierechten. Het percentage is afhankelijk van het gewest waar de schenker woont. Lees meer over de tarievenTer info: vanaf 1 juli 2021 zal de liefdadigheidsinstelling 0% schenkbelasting betalen.

Legaten

Een legaat kan men beschouwen als een vermogensoverdracht. In tegenstelling tot een schenking, is het legaat pas van kracht na het overlijden van de erflater. Het is een stukje van uw testament waarin je schrijft dat je een bepaald iets (voorwerp, geld,…) nalaat aan iemand. Meer informatie, alsook een voorbeeldtestament, kan u lezen op http://www.mijntestament.be/nl/wat-zijn-legaten.

Duolegaten

Met een duolegaat laat je een belangrijk deel van jouw vermogen na aan een goed doel en een deel aan uw erfgenamen. Het goede doel neemt dan de successierechten van het deel van jouw erfgenamen over. De bedoeling is vaak dat de erfgenamen uiteindelijk meer overhouden dan wanneer zij het volledige vermogen zouden erven. Op de koop toe hebt u ook nog een goed doel gesteund. De successierechten worden bepaald door de woonplaats en de graad van verwantschap. Raadpleeg voor het opstellen van een duo-legaat een notaris, elk duo-legaat is immers maatwerk.

Hoe laat je een testament opmaken? En voor welk soort testament en goed doel kies je? In deze brochure van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, het Belgisch Netwerk van Stichtingen en de Vereniging voor Ethiek in Fondsenwerving lees je hoe je te werk kan gaan.

Belangrijk om te weten: vanaf 1 juli 2021 worden de duolegaten afgeschaft. Om enigszins de liefdadigheidsinstelling toch nog te ondersteunen worden vanaf 1 juli 2021 de schenkbelastingen op 0% gebracht.

Eigen inkomsten en een "vrienden van"-formule

Eigen inkomsten

In eerste instantie kan je zien of je eigen inkomsten kan genereren. Dit kan door toegangsgelden te vragen, inkomsten te halen uit verbonden horeca of via een soort van abonnement. Maar je kan ook workshops of festiviteiten organiseren tegen betaling of misschien een deel van je site verhuren of pachtgelden innen.  Misschien kan je je opgedane kennis tegen betaling delen in de vorm van consultancy of kan je met merchandising werken.

Een "vrienden van"-formule

Misschien is er een (actieve) achterban verbonden aan je monument of leeft je monumenten sterk in de harten van omwonenden en sympathisanten. Deze doelgroepen kunnen je ook financieel ondersteunen door lid te worden van een soort van “vrienden van formule”. Zij storten een bijdrage en krijgen iets in ruil. Op deze manier kan je die sympathisanten voor een langere tijd aan jouw monument binden. 

Private fondsen/Filantropische fondsen

Filantropie wil zoveel zeggen als "de vrijgevigheid van mensen en de impact die ermee bereikt wordt waarmee het algemeen belang nagestreefd wordt". In België zijn er tal van private en filantropische fondsen die goede erfgoeddoelen ondersteunen. Het is niet mogelijk om ze allemaal hier te benoemen. Hieronder geven we een eerste opsomming en enkele links ter inspiratie. Het is de bedoeling om een match te vinden tussen jouw project en het juiste fonds, elk fonds heeft immers haar eigen doel dat ze willen ondersteunen.

  • Koning Boudewijnstichting. Via de website van de Koning Boudewijn Stichting kan je via hun fondsenwijzer een overzicht terugvinden van de fondsen onder de Koning Boudewijn Stichting die goede doelen wensen te steunen, Dit zijn fondsen die ontstaan zijn op eigen initiatief en andere organisaties willen steunen.
  • Organisaties (behalve feitelijke verenigingen) die een sociaal karakter en een maatschappelijke doel hebben kunnen zich ook registreren op goededoelen.be. Dit is een platform waarmee je project bekend kan maken en potentiële donateurs kan bereiken.
  • De Cera foundation zet zich in op projecten met een maatschappelijke meerwaarde.
  • Diverse bedrijven en financiële instellingen willen graag een goed doel ondersteunen en hebben in sommige gevallen ook een eigen fonds. Misschien kan jouw project wel aansluiten bij het maatschappelijk doel van de onderneming? 

Serviceclubs

Je kan ook steun zoeken bij serviceclubs, hun doelstellingen staan in dienste van de maatschappij. Elke club heeft zijn eigen focus; informeer daarom welke clubs er in je buurt zijn en aan welk type projecten ze steun willen verlenen.  Er is geen algemeen overzicht van alle bestaande serviceclubs voorhanden, maar zowel de Lions, Sorop, Rotary, Ronde Tafel als de Inner Wheel schaarden zich al achter erfgoedprojecten.

Vrijwilligers

‘Vrijwilligers zijn ons kapitaal’

Met dit credo sprak Paul Schijvens van de Roma in Borgerhout vol lof over de realisatie van de hele vrijwilligersploeg tijdens en na de restauratie van de oude cinema. De vele vrijwilligers in de erfgoedsector vormen de ruggengraat van vele organisaties. Houd de website van het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk in de gaten en kom te weten hoe je hen blijft motiveren, wat de laatste wetgeving is, hoe je hen werft of plaats een vacature in de databank. Vaak verenigen ‘vrijwilligers met een hart voor’ zich in een ‘vrienden van vereniging’. Het voordeel is dat een dergelijke vzw structuur rechtspersoonlijkheid heeft en daardoor ook acties kunnen worden ondernomen.

Interessante links

Voor ondernemingen

  • Subsidies voor ondernemingen via Vlaio
  • De winwinlening is een achtergestelde lening waarbij particulieren aan een KMO geld lenen. De kredietverstrekker kan hierdoor van fiscale voordelen genieten. Wil je hier meer over weten? kijk dan zeker deze webinar van het Cultuurloket.
  • Taks shelter. Particulieren kunnen een belastingvermindering bekomen in de personenbelasting indien zij rechtstreeks nieuwe aandelen verwerven van een startende vennootschap, groeibedrijven of via een crowdfundingplatform

Meer informatie