Menu

Het onroerenderfgoedbeleid gestemd

Monumentendebat

Op het Open Monumentencongres in 2019 organiseerden we een monumentendebat. Van elke politieke partij die zich de voorbije beleidsperiode actief inzette voor erfgoed in het Vlaams parlement nam een afgevaardigde deel aan het debat. Het debat ging onder andere over beschermingsbeleid, site-ontwikkeling, het betrekken van lokale gemeenschappen en financiering. Via een video kwamen ook enkele pleidooien uit de sector in beeld.

Wat na het monumentendebat?

Uit het monumentendebat en de bijhorende pleidooien uit de sector distilleerden we een aantal stellingen die we graag aan jou willen voorleggen. We vinden het belangrijk dat ook jij je mening of ideeën kan geven over deze onderwerpen. Samen, als brede onroerenderfgoedsector, nadenken over de krachtlijnen van het nieuwe onroerenderfgoedbeleid is het doel van deze bevraging. 

We hopen dan ook op zoveel mogelijk input zodat we alle ideeën, meningen en visies kunnen samenbrengen in een position paper die als startpunt kan dienen voor een vernieuwd onroerenderfgoedbeleid. De position paper doelt op het algemeen onroerenderfgoedbeleid en niet op sectorspecifieke oplossingen. Om de sectorspecifieke oplossingen in beeld te brengen, vind je hier een aantal memoranda.

Door als brede sector samen te werken aan dit document vergroten we enkel maar slagkracht. Samen laten we onze stem luider klinken.