Menu

Hoe waardevol zijn lokale erfgoedgemeenschappen

Huisje van Majutte

De stuwende kracht om samen te zorgen voor ons erfgoed en er betekenis aan geven, komt steeds vaker vanuit een lokale gemeenschap. Deze erfgoedgemeenschappen spelen een belangrijke rol in de definiëring van erfgoed. Ook in het beleid heeft deze term ingang gevonden. Ontdek waar de oorsprong van deze term ligt.

Erfgoed is emotioneel. Het roept blijdschap, melancholie of verbondenheid op. Steeds meer mensen slaan de handen in elkaar om zich in te zetten voor het erfgoed in hun buurt. Het is belangrijk dat die lokale gemeenschap gehoord wordt.

In de beleidsvorming werd aan dit fenomeen van ‘lokale en vrijwillige inzet voor erfgoed het begrip ‘erfgoedgemeenschap’ gegeven. De term werd geïntroduceerd als beleidsinstrument in de Faro-conventie van 2005: een kaderconventie van de Raad van Europa over de waarde van cultureel erfgoed voor de maatschappij.

Ook in de Vlaamse regelgeving voor cultureel erfgoed werd het begrip opgenomen. Karel Dendooven, stafmedewerker beleid van Herita, legt uit waar het begrip erfgoedgemeenschap vandaan komt, waarom het zo belangrijk is en wat het betekent voor het erfgoedveld vandaag.

Meer informatie