Menu

Impact van erfgoedactiviteiten

OMD 2019

Wist je dat 95% van de Vlamingen Open Monumentendag kent? En dat we met z’n allen ook erg trots zijn op erfgoed? Dat wijst een bevolkingsbevraging (september 2019), die de maatschappelijke impact van Open Monumentendag meet, uit. Ook het rapport Places that make us van de National Trust U.K. wijst uit dat erfgoedplekken een positief effect hebben op het welzijn van mensen. Hier liggen heel wat kansen en argumenten voor de erfgoedsector om het belang van behoud, ontwikkeling en openstelling van erfgoed hoog op de lokale agenda te zetten.

Heb jij zin om je gemeentebestuur sterker te betrekken bij je erfgoedsite? Zie je het voordeel in van samenwerking met allerlei lokale partners om erfgoed te versterken binnen de lokale gemeenschap? Wil jij je publiek op je erfgoedevenement verbreden en meer mensen binden aan je erfgoedplek? Dan wil je, met andere woorden, de impact van je evenement verhogen. Door te werken aan impact, maak je de lokale gemeenschap meteen weer bewust van het belang van erfgoed. Dit is ook voor Herita belangrijk. Met een inspiratiebrochure en bijhorende tool, willen we vanuit Herita inspiratie geven om nog impactvollere erfgoedevenementen te organiseren. Want iedereen kan werken aan de maatschappelijke impactvergroting van erfgoed op lokaal niveau.

Er zijn 8 impactcriteria die bepalen hoe groot de impact van jouw erfgoedevenement is. Bekijk hieronder 8 inspiratievideo's of download de inspiratiebrochure die je context, duiding en praktische tips en tricks geeft rond de impact van erfgoedevenementen. 

Inspiratievideo's