Menu

Impressie ronde tafels 13 en 17 januari 2018

De rondetafelsessies rond de wijzigende onroerenderfgoedregelgeving waren een succes! Op zaterdag 13 en woensdag 17 januari namen in totaal 60 mensen, uit de brede erfgoedsector deel. 

Oorspronkelijk gingen de twee rondetafelsessies door in de Hofkamer, maar door het grote aantal aanwezigen, kozen we ervoor de tweede sessie te laten doorgaan in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Het regenweer deed niets af aan de dynamiek die binnenin de voormalige krachtcentrale heerste. 

Alvorens met de rondetafels van start te gaan, lichtte stafmedewerker beleid, Karel Dendooven, de resultaten van de sectorbrede bevraging, die we in december lanceerde, toe. Het onderwerp van deze enquête was de wijzigende onroerenderfgoedregelgeving. Hij gaf ook meer duiding bij de diversiteit van de groep respondenten. Vervolgens werd besproken welke voorgestelde wijzigingen uit het decreet positief en negatief onthaald werden door de respondenten. In totaal vulden maar liefst 158 respondenten de online enquête volledig in. 

Rondetafelsessie

Na dit plenaire gedeelte was het de beurt aan de aanwezigen uit de sector om het woord te nemen. De deelnemers kregen bij hun aanmelding in willekeurige volgorde tafelnummers toegewezen. Dit zorgde voor twaalf tafels met een unieke mix van gasten: architecten, lokale besturen, archeologen, kerkfabrieken, landschappen, IOED’s,… Hoewel de deelnemers werkzaam zijn in andere werkvelden, deelden zij toch heel wat kritische bedenkingen. Onder andere over de visie op erfgoed, de beheersplannen,... Ook waren er aan elke tafel geanimeerde discussies, wat de gesprekken zeer boeiend maakte.

Collega’s Laila, Karel, Tom en Chloé trachtten de mening van de aanwezigen te capteren en stelden die plenair, als synthese voor. Daarna groepeerden de deelnemers zich per sector om samen na te denken over mogelijke alternatieve scenario's.

Het was een bijzonder interessante voormiddag die navolging krijgt op het Open Monumentencongres op 15 maart.  We gaan met de resultaten van deze sessies in gesprek met de Vlaamse Overheid.