Menu

IOED Erfpunt


Als open en vooruitstrevend expertisecentrum is Erfpunt het aanspreekpunt voor onroerenderfgoedzorg voor negen Wase gemeenten: Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Sint-Niklaas, Temse, Lokeren, Moerbeke en Waasmunster. Onroerenderfgoedzorg behelst bij Erfpunt niet alleen het beheer van archeologische relicten, monumenten en landschappen uit het verleden maar ook het creëren van groeikansen voor het onroerend erfgoed van morgen. 

Daarom wil Erfpunt  actief participeren binnen dit regionaal onroerenderfgoedveld door ondersteuning te bieden bij het uitwerken en uitvoeren van een hedendaags beleid rond onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening. Om het onroerend erfgoed tot een onmisbaar en kleurrijk gegeven in onze samenleving te laten evolueren, wil deze intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst samen met de lokale erfgoedactoren de band tussen het onroerend erfgoed en het brede publiek mee verder intensifiëren door bestaande publieksgerichte initiatieven te ondersteunen of creatief na te denken over nieuwe formules of evenementen inzake ontsluiting.

Contact

Regentiestraat 63
9100 SINT-NIKLAAS

Routebeschrijving

Binnen de onroerenderfgoedorganisatie Erfpunt zijn vier teams actief:

  1. het team Beheer: neemt de taken van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) op zich en biedt het regionaal werkveld ondersteuning bij het uitwerken en uitvoeren van een hedendaags beleid rond onroerend erfgoed en ruimtelijke planning .
  2. het team Collectiebeheer of het erkend Onroerenderfgoeddepot Waasland: staat in voor het optimaal bewaren en ontsluiten  van archeologische ensembles (vondstenmateriaal en archief) uit het Waasland .
  3. het team Onderzoek: verzorgt voor zowel overheid als private ruimtelijke ontwikkelaars het archeologisch traject bij ontwikkelingsprojecten, van het opmaken van een archeologienota tot het uitvoeren van prospecties met of zonder ingreep in de bodem en vlakdekkende opgravingen. 
  4. het conservatieatelier:  conserveert kwetsbare archeologische vondsten uit glas, metaal, aardewerk en organisch materiaal. Daarnaast biedt dit atelier ondersteuning aan archeologische veldteams bij het lichten van complex archeologisch vondsten materiaal en geeft het advies aan depots met betrekking tot een duurzaam beheer en behoud van hun archeologische collecties. 

Lees hier meer.