Menu

Kortrijk nog mooier maken door respect te tonen voor ons erfgoed

Sinds 12 maart 2018 beschikt Kortrijk over een beeldkwaliteitskamer. Dit adviesorgaan van architecten en erfgoedexperts adviseert het stadsbestuur of het opportuun is om een gebouw af te breken en of nieuwe gebouwen in het beeld van Kortrijk passen.

De beeldkwaliteitskamer gaat de dialoog aan met alle betrokken partijen (opdrachtgevers, ontwerpers, betrokken overheidsdiensten, deskundigen,…), en op basis daarvan formuleert het een advies. Zo probeert het een bijdrage te leveren aan de creatie van kwalitatieve architectuur in de stad, die een meerwaarde oplevert voor zijn omgeving.

De oprichting van de beeldkwaliteitskamer past binnen de hoge ambitie van Kortrijk om aan kwalitatieve stadsontwikkeling te doen, waarbij de eigen identiteit behouden blijft. Hierbij wil de stad enerzijds rekening houden met het historische karakter van Kortrijk en anderzijds voluit kansen geven aan kwalitatieve hedendaagse ontwikkelingen. Drie basisprincipes zijn hierbij van belang: zorgvuldig omgaan met erfgoed, samenspel tussen oud en nieuw en de stad als dynamisch organisme.

Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen vat het mooi samen: ‘Wij hebben slechts één doel voor ogen: Kortrijk nog mooier maken door respect te tonen voor ons erfgoed, maar ook door ambitieus te zijn op vlak van de kwaliteit van de architectuur bij nieuwe projecten’.