Menu

Landschapsatlas

Landschap
Landschap

Het behoud van onroerend erfgoed: dat is een groot doel van het Vlaamse beleid. Om te weten wat er behouden en beschermd moet of kan worden, heb je een overzicht nodig. De Landschapsatlas is een van de zes bestaande overzichten in Vlaanderen, zeg maar: inventarissen. Twee andere voorbeelden zijn de inventarissen van het bouwkundig erfgoed en van de archeologische zones.

Landschapsatlas?

De atlas, die in 2001 ter beschikking kwam, is dus een inventaris. En wel van alle relicten of getuigen van traditionele landschappen die erfgoedwaarde hebben. Dat kunnen zowel gebieden als (losse) elementen zijn. Als de bevoegde minister dat ook nog eens bevestigt, spreken we over een ‘vastgesteld gebied’. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de ankerplaatsen: dat zijn ‘vastgestelde gebieden’ in de Landschapsatlas. Opgepast: een vaststelling is nog geen bescherming! De rechtsgevolgen zijn minder zwaar.

Vaststelling?

Hoe verloopt zo’n vaststelling? Ze wordt eerst en vooral aangekondigd. Dat gebeurt op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed, in de betrokken gemeente en ook in het Belgisch Staatsblad en in drie Belgische dagbladen. Dat is het begin van het openbaar onderzoek. Vervolgens mag iedereen zestig dagen lang opmerkingen of bezwaren formuleren. Die gaan naar de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, die de minister adviseert. Het is de minister die uiteindelijk beslist.

RUP?

Zo’n vaststelling op basis van de Landschapsatlas gebeurt vaak als er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zal worden opgemaakt. Eigenlijk is het bij een vaststelling de onroerenderfgoedsector die zegt: “Mensen, als jullie deze omgeving willen ontwikkelen, houd dan alsjeblieft rekening met erfgoedwaarde X en Y.” Zo krijgt landschappelijk erfgoed een plaats in ruimtelijke plannen. Als dat lukt, kan er binnen zo’n RUP een erfgoedlandschap ontstaan. Daar hangen zowel rechtsgevolgen als mogelijke Vlaamse ondersteuning aan vast.