Menu

Maak van je vrijwilligersploeg een hechte groep

Hoe zorg je ervoor dat individuele vrijwilligers een hechte groep vormen, dat er een goede sfeer is in de groep, en dat je een coherent geheel vormt waarbij de neuzen in dezelfde richting staan? We laten je binnenkijken in de vrijwilligerswerking van De Roma, tips en een theoretisch kader. 

Praktijkvoorbeeld

Van een groep naar een team

 • Promoot de evenementen die je als organisatie organiseert ook expliciet bij de vrijwilligers: nodig hen uit!
  Een idee voor organisaties met een kleiner budget (waarbij het te duur is om vrijwilligers gratis naar de betalende voorstelling te laten gaan): organiseer voor hen bijvoorbeeld een gratis try-out.
 • Organiseer een tweejaarlijks samenkomstmoment: als je veel vrijwilligers hebt die apart werken, is het een goed moment om elkaar te leren kennen. Dit biedt ook de mogelijkheid dat vrijwilligers en professionele werkkrachten elkaar leren kennen.
 • Start het toeristisch seizoen met een openingsdag voor vrijwilligers.
 • Organiseer feedbackmomenten.
 • Stem je activiteiten af zodat ze interessant zijn voor alle profielen binnen je vrijwilligerswerking.
 • Introduceer nieuwe vrijwilligers (bijvoorbeeld in mailing of live) en vermeld welke taken de persoon gaat uitoefenen. Zo weten de andere vrijwilligers wie er nieuw is.
 • Geef je vrijwilligers een t-shirt of badge, zo zijn ze herkenbaar, komen ze ook over als een groep en zijn veel zichtbaarder.
 • Neem groepsfoto’s en deel ze in een gezamenlijke WhatsApp-groep. Bedank ook mensen via WhatsApp of mail en zet aan tot onderling online gesprek: zo zorg je ook voor virtuele verbondenheid. Dit dien je als coördinator ook te ‘beheren’ en voldoende te stimuleren: deel voldoende informatie, spreek mensen aan, deel nieuwe ideeën en vraag om te reageren.
 • Informeer de vrijwilligers eerst voor je je nieuwsbrief/Facebookpost/… uitstuurt: deel met hen je primeurs, nieuws,…als eerste: zo vergroot je de betrokkenheid.
 • Zorg voor voldoende foto’s (laat hen die ook maken); vergeet de groepsfoto niet en zet een groepsfoto op de kerstkaart die naar alle vrijwilligers gaat.
 • Zorg voor een gezamenlijke uitdaging: zet samen een groep mensen op een project dat uitdagend is.
 • Toon jezelf ook als de mens achter de medewerker. Vertel over je privéleven, hobby’s, passies,… Beslis zelf hoeveel je wil tonen.
 • Durf ook iemand in te schakelen die duidelijk talent heeft om mensen samen te brengen: ‘verbinders’.
Joris Piot

Analyse van je vrijwilligersgroep

Om de groepsverbinding te optimaliseren is het belangrijk te weten wat de karakteristieken zijn van je groep. Onderstaande typologie (© Joris Piot) helpt je daarbij. Het opdelen van lokale groepen volgens een typologie geeft je een kader om na te denken over de staat of situatie van een groep. Groepen worden ingedeeld op basis van de mate waarin zij aan ‘bonding’ en ‘bridging’ doen.

 • Bonding heeft betrekking op de relaties tussen de mensen in de groep, de mate van betrokkenheid en de aanwezigheid van gedeeld eigenaarschap.
 • Bridging gaat dan weer over de mate waarin de groep bruggen kan bouwen naar de buitenwereld.

Wanneer je groepen op vlak van bonding en bridging bestudeert, zie je vier levensfasen opduiken: de startende groep, de autonome groep, de routineuze groep en de verstillende groep.