Menu

Stadsgidsen Blankenberge streven via verschillende financieringsmodellen naar de redding van waardevol erfgoed uit de kuststad

Blankenbergse visser
Blankenbergse visser

De Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw zet zich al 20 jaar in voor de promotie én de bescherming van het waardevolle patrimonium van de kuststad. Door samenwerking met verschillende partners, door deelname aan lokale projecten en door reddingsacties voor bedreigd erfgoed speelt ze een belangrijke rol  in de groeiende waardering voor het architecturaal patrimonium van Blankenberge. Zo heeft de vereniging onder andere al waardevolle wandtegeltableaus van de sloop gered, evenals een prachtig Art Nouveau-glasplafond. Gezien het stevige kostenplaatje dat aan zulke projecten verbonden is, combineert de vereniging verschillende financieringsmodellen om voldoende kapitaal te verzamelen.

Ook voor hun nieuwste project, de redding van de uitzonderlijke tegeltableaus uit het interieur van de voormalige Vishandel Azuur in Blankenberge, is dat het geval. Enerzijds heeft de vereniging een projectrekening geopend bij Herita: via dit systeem kunnen particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbare giften doen aan een concreet project. Deze donaties worden door Herita beheerd en aangewend voor de betaling van de restauratiekosten.

Anderzijds werkt de organisatie met een systeem van sponsoring met naamsvermelding. Je kan rechtstreeks giften doen aan de organisatie en in ruil wordt jouw naam vermeld op het campagnebord in het belle-epoquecentrum. Zowel het fiscale voordeel als de naamsvermelding vormen voor potentiële donateurs een extra motivatie.

Voor de donaties doet de vereniging in de eerste plaats beroep op de eigen achterban van steunende leden. Deze leden zijn enthousiaste erfgoedliefhebbers, begaan met het Blankenbergse patrimonium. Daarnaast onderneemt de VSB allerhande initiatieven om een breder publiek te motiveren voor een gift. Naast promotie via de eigen website en sociale media, vindt de VSB het ook belangrijk om de man in de straat te bereiken. Dit doet ze op verschillende manieren, zoals de verspreiding op regelmatige basis van folders (onder andere in de hotels van Blankenberge), het organiseren van infoavonden en de plaatsing van een campagnebord. Daarnaast kreeg de VSB een etalage in de Kerkstraat ter beschikking, waarmee ze winkelende passanten konden informeren. Ook op de vierdaagse havenfeesten in Blankenberge waren ze aanwezig met een promostand. Een goede relatie met de pers is eveneens van belang.

Door deze veelzijdigheid aan activiteiten slaagt de vereniging er in om haar projecten meer zichtbaarheid te verlenen en een breed gedragen betrokkenheid voor het erfgoed in Blankenberge te genereren. Zo heeft ze niet alleen de modale Blankenbergenaar bewust gemaakt van het belang van dit patrimonium, maar eveneens het stadsbestuur, en de vele toeristen die jaarlijks naar de badplaats afzakken.

Meer over financiering