Menu

Vriendenkring stadsgidsen Blankenberg vzw blikt terug op succesvolle Herita-projectrekening

Sinds 2000 ijvert Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge vzw voor het behoud van het Blankenbergs art nouveau-erfgoed. En met succes! De aandacht die die VSB genereerde voor het unieke (wandtegel)patrimonium resulteerde in de redding en restauratie van verschillende erfgoedrelicten zoals wandtegeltableaus en glasplafonds uit slooppanden.

Visserspaar

Wanneer in de winter van 2017 bekend raakte dat de vishandel Tant-Azuur in Blankenberge zou verdwijnen ging de vriendenkring resoluut voor de redding van de uitzonderlijke betegeling. De twee tegeltableaus werden gesierd door een fijngetekende portretten van een visserspaar. Dat visserspaar is nu in volle glorie terug bij elkaar.

Dankzij de samenwerking met stad Blankenberge, de eigenaar van het pand en zo’n 250 sponsors en milde schenkers zijn de tableaus niet alleen gered, maar ook gerestaureerd en worden ze openbaar tentoongesteld in de stad. De opdracht werd toevertrouwd aan de firma HN-projects uit Den Haag, Nederland.

Financieringsmix

Het project van de vriendenkring werd grotendeels gefinancierd met crowdfunding, wat het draagvlak voor erfgoedbehoud in de stad alleen maar vergrootte. Voor de laatste restauratiefase deed het Lokaal Bestuur Blankenberge een gulle bijdrage zodat het project na 17 maanden kon afgerond worden. Ook de Herita-projectrekening was een onderdeel van de financieringsmix. Via giften op de Herita-projectrekening verkregen donateurs een fiscaal attest. Zo genoot niet alleen het visserspaar een financieel duwtje in de rug, maar werden ook de donateurs beloond voor hun gift. 
 

Open monumentendag 2019

Het visserspaar werd op zondag 8 september feestelijk voorgesteld aan de inwoners van Blankenberge.