Menu

Hoe motiveer je je huidige vrijwilligers? Hoe zorg je ervoor dat zij zich steeds blijven inzetten en zich profileren als tevreden ambassadeurs van jouw organisatie? Hieronder vind je tips van erfgoedcollega’s en eveneens een theoretisch kader dat je kan aanzetten tot reflectie en verbetering van jouw eigen praktijk.

Het Flexivol-model geeft je inzicht in de motivatoren van je vrijwilligers

Flexivol is een Engelste term en staat voor: Flexibility, Legitimacy, Ease of access, Xperience, Incentives, Variety, Organisation en tot slot Laughs.  Wil je meten of jouw organisatie de dag van vandaag aantrekkelijk is voor vrijwilligers? De parameters uit het Flexivol-model bieden je inzicht. Alle parameters hebben één ding gemeen: vrijwilligers willen vooral samen iets doen. De menselijke interactie primeert.

vrijwilligers KBV

Flexibility - Flexibiliteit

Flexibiliteit is topprioriteit voor de hedendaagse vrijwilliger. Denk bijvoorbeeld aan aanpasbare werktijden: het is belangrijk om vrijwilligers een keuze te bieden en spontaniteit toe te laten.

Tips om jouw vrijwilligers flexibiliteit te bieden:

 • Geef vertrouwen aan vrijwilligers
 • Zorg dat taken en rollen niet te veel tijd en energie vergen; deel op in duo-functies, indien nodig
 • Werk in kleine werkgroepen, maak vrijwilligers samen verantwoordelijk voor het resultaat
 • Deel traditionele vrijwilligersfuncties (voorzitter, sectretaris, penningmeester,...) op in taken als antwoord op de beperkte vrije tijd en het engagement van hedendaagse vrijwilligers
 • Flexibiliteit van de opdracht/taak: van thuis uit, om het even welk uur, combineerbaar met druk gezinsleven
 • Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk: e-volunteering, familievrijwilligerswerk, sabbatjaar, etc.
 • Geef de vrijwilliger zoveel mogelijk keuzes; bijvoorbeeld wanneer hij of zij kan werken

Legitimacy - Legitimiteit

Deze pijler steunt op de behoefte aan legitieme doelen en taken. Een positief imago van jouw organisatie is hierbij cruciaal. 

Tips om aan deze pijler te werken:

 • Vrijwilligers willen zich nuttig maken en moeten voelen dat hun inzet relevant is
 • Return on investment: koppel terug naar vrijwilligers wat hun aandeel is in de verwezenlijking van de missie van je organisatie. In een grote organisatie durft de individuele inzet in het geheel van de geprofessionaliseerde organisatie te verdwijnen. Zorg voor taken waarvan het resultaat zichtbaar is.
 • Werk aan een aantrekkelijk imago. Hecht belang aan het beeld dat de buitenwereld heeft van jouw organisatie (perceptie). Het imago wordt bepaald door o.a. ervaringen van mensen zelf of van mensen die ze kennen, huisstijl, materiaal, gebouw, hoe mensen van de organisatie naar buiten treden, berichten in de media, type activiteiten,... Het imago van je organisatie kan je zelf in de hand werken: zet in op de zichtbaarheid van je organisatie. Communiceer over het doel van de organisatie en over geslaagde activiteiten, over de goede sfeer in de groep,.. naar de buitenwereld toe. Profileer je met een duidelijke, afgebakende identiteit, zodat het duidelijk is waarvoor je organisatie staat. Communiceer daarom een helder, duidelijk, eenvoudig verhaal. 
 • Een positief verhaal wakkert mensen meer aan dan een negatief verhaal. Tracht hen dus niet te betrekken met choquerende beelden of verhalen. Wel met de successen die mensen binnen de organisatie hebben behaald, de (tussentijdse) resultaten die zijn bereikt, maar ook met de toffe sfeer in de organisatie, persoonlijke getuigenissen van anderen, enz. Weten mensen dat er vrijwilligers meewerken in jouw organisatie? Maak dit zichtbaar, bijv. via foto's en getuigenissen op de website.
  Tip: doe eens een bevraging bij externen over hoe men jouw organisatie ziet.

Ease of access - Toegankelijkheid

Er is behoefte aan informatie en toegankelijke instroomplaatsen. Is de locatie vlot toegankelijk? Hoe laag is de drempel (zowel fysiek als mentaal)?

 • Zorg dat je website en socialemediakanalen actuele informatie bevatten
 • Nodig voortdurend nieuwe mensen uit. Communiceer dat je voortdurend openstaat voor nieuwe mensen
 • Gebruik weinig vakjargon
 • Staat de groep open voor vrijwilligers met een andere vorm van engagement? 
 • Toegankelijk betekent ook dat de verantwoordelijkheden zoveel mogelijk zijn gespreid over verschillende mensen. Zo verhoog je de betrokkenheid bij een grotere groep mensen en creëer je gedragenheid binnen je organisatie. Dit maakt het eenvoudiger voor vrijwilligers om hun engagement een tijdje stop te kunnen zetten, indien bijvoorbeeld hun gezinssituatie verandert. Maar het werkt ook mogelijke drempels weg. 
 • Informeer je vrijwilligers nog meer, geef hen meer inspraak en zet minder in op hiërarchie. Betrek hen door na een activiteit met de vrijwilligers bijvoorbeeld wat na te kaarten. 
 • Is er een aanspreekpunt in je organisatie voor vrijwilligers? Een ideaal aanspreekpunt slaagt erin om persoonlijk contact te maken met de mensen en interesse toont. Het eerste contact dat een potentiële vrijwilliger heeft met je organisatie moet persoonlijk zijn; neem ook kort na de aanmelding contact op. Je kan bijvoorbeeld onthaalavonden organiseren, waarbij je potentiële vrijwilligers samen onthaalt en belangrijk om tijd te voorzien voor contact tussen mensen.
Vrijwilliger

(e)Xperience - Ervaring

Behoefte aan voldoende experimenteerruimte. Het vrijwilligerswerk is namelijk bedoeld als experiment voor persoonlijke ontwikkeling en, voor jongeren, met het oog op het beroepsleven.

 • Geef ruimte aan experimenteren, verandering, creativiteit, innoveren, fouten maken
 • Worden nieuwe projecten ook aan vrijwilligers toegekend?
 • Kan een vrijwilliger alle taken uitproberen?
 • Kunnen vrijwilligers zelf nieuwe ideeën aanbrengen? Worden zij daartoe gestimuleerd? En in hoeverre kunnen deze nieuwe ideeën inpasbaar zijn in de plannen die je als organisatie zelf vooropgesteld hebt?