Menu

Keynotelezing door Keith Emerick

Keith Emerick

Heritage is a mirror: we should all be able to see ourselves reflected in it

Keith Emerick

Waarom is inclusie belangrijk voor de erfgoedsector?

Tijdens deze keynote wil Keith Emerick (Historic England) aantonen dat methodes en expertise constant moeten blijven veranderen en evolueren om relevant te blijven. Conservatie-charters en principes hameren steevast op de erfgoedwaardes en het maatschappelijk belang van monumenten. Dit is slechts een onderdeel van de discussie: als we willen dat erfgoed werkelijk representatief is voor onze maatschappij, dan moeten we verder gaan dan dat. Om dit doel te bereiken moeten we zowel als individuen en als erfgoedsector inclusiever, diverser en democratischer worden.

Keith Emerick onderbouwt zijn visie aan de hand van interessante voorbeelden.

Keith Emerick

Wie is Keith Emerick?

Keith Emerick werkt als inspector of Ancient Monuments voor Historic England, in de regio Yorkshire. Daar is hij onder meer bevoegd voor de werelderfgoedsite Fountains Abbey and Studley Royal. Hij is auteur van het boek 'Conserving and managing ancient monuments: heritage, democracy and inclusion'. Daarnaast was hij lid van de onderzoeksgroep ‘Access Policy’ in het kader van het onderzoeksrapport ‘Power of Place’ van English Heritage. De onderzoeksgroep focuste op de problematiek omtrent fysieke en mentale toegang tot het culturele domein voor minderheidsgroepen.